Życzenia

Więcej...

35 – LECIE KLUBU KRWIODAWCÓW W DRWINI

W niedzielę 24 listopada br. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini obchodził uroczysty jubileusz 35 – lecia swojej działalności. Obchody rocznicy wkomponowały się jednocześnie w 100 – lecie Polskiego Czerwonego Krzyża.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. koncelebrowanej, która odprawiona została w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Mikluszowicach. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. dr Adam Dynak.

W celu upamiętnienia jubileuszu na ścianie Ośrodka Zdrowia w Dziewinie odsłonięta została tablica pamiątkowa. Wstęgę uroczyście przecięli: wicewojewoda Zbigniew Starzec, starosta Adam Korta, wójt Jan Pająk i prezes Stefan Styczeń, a poświęcenia pamiątkowej tablicy dokonał ks. Adam Dynak.

Mazurek Dąbrowskiego i Hymn PCK rozpoczęły dalsze obchody, które miały miejsce w sali Domu Ludowego w Dziewinie. Prezes Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini Stefan Styczeń powitał grono gości, którzy przybyli na zaproszenie organizatorów.

Do Dziewina przyjechali między innymi: Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Starosta Bocheński Adam Korta, Prezes Zarządu Głównego PCK Stanisław Kracik, Wiceprezes ZG PCK Jerzy Kornaus, Dyrektor PCK w Krakowie Małgorzata Pyka, Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Komisji Rewizyjnej PCK w Krakowie Grażyna Drynda, Przewodniczący Zespołu ds. Honorowych Dawców Krwi Dariusz Cieśla, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Jolanta Zatorska, Prezes OR PCK w Bochni Jan Poznański, Prezes Małopolskiego Oddziału PCK w Krakowie Mieczysław Kurek oraz przedstawiciele samorządu z Drwini na czele z Wójtem Gminy Drwinia Janem Pająkiem i Przewodniczącym Rady Gminy w Drwini Romanem Gołębiowskim, przedstawiciele klubów HDK wraz z pocztami sztandarowymi z terenu Małopolski. Wśród gości byli przedstawiciele duchowieństwa: ks. Adam Dynak i ks. Józef Piech.

W swoim krótkim wystąpieniu Stefan Styczeń przypomniał historię i początki krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia, które sięgają 1958 roku i są związane z działalnością doktora Jana Florczyka, który w tamtym czasie organizował pierwsze akcje krwiodawstwa.

- Dzisiaj, każdego roku pozyskujemy około 100 litrów krwi. Czy to jest mało, czy dużo? - takim pytaniem kończy fragment swojej wypowiedzi Stefan Syczeń.

Gospodarz gminy Jan Pająk zabierając głos oznajmił – Szanowni Państwo, Dostojni Goście! Przypadł mi ogromny zaszczyt aby obwieścić tutaj wszystkim zgromadzonym, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi działaczy Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini:

W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec.

Odznaczenia otrzymali:

Pani Marii Klasa – Złoty Krzyż Zasługi

Pan Stefan Styczeń – Srebrny Krzyż Zasługi.

Po wręczeniu odznaczeń gratulacje złożył Wicewojewoda Zbigniew Starzec oraz zaproszeni Goście (do wysłuchania w pliku dźwiękowym AUDIO)

Nagrody za udział w konkursie plastycznym otrzymali autorzy najlepszych prac plastycznych poświęconych tematyce krwiodawstwa w Polsce, który organizowany był w szkołach i świetlicach na terenie gminy Drwinia.

Lista wyróżnionych za działalność na rzecz krwiodawstwa:
Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej PCK wyróżnieni zostali:

- Maria Klasa – Odznaka Honorowa I Stopnia PCK
- Leszek Machaj – Odznaka Honorowa III Stopnia PCK
- Stanisław Data – Odznaka Honorowa III Stopnia PCK
- Adam Boruta – Odznaka Honorowa IV Stopnia PCK

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi odznaczeni zostali:

- Adam Boruta – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia
- Stanisław Data – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia

- Maksymilian Podsiadło – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II Stopnia

- Mikołaj Lany – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia
- Teresa Januś – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia
- Jan Szczypuła – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia

Wyróżnienia wręczali Prezes Małopolskiego Oddziału PCK w Krakowie Mieczysław Kurek oraz Dariusz Cieśla.

Za zaangażowanie w pracę Gminnego Klubu HDK Statuetką w kształcie serca wyróżnieni zostali: Łukasz Kijak, Edward Górszczak, Piotr Aksamit, Adam Boruta, Ireneusz Zacharski, Teresa Januś.

Za zaangażowanie i rozwój Honorowego Krwiodawstwa w gminie Drwinia kryształowy Puchar 35 lecia otrzymał Jan Pająk.

Za wspieranie Honorowego Krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia upominki okolicznościowe otrzymali: Starosta Bocheński Adam Korta, Dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Bochni Jacek Florek, Dyrektor Ośrodka Zdrowia w Dziewinie Kazimierz Mzyk, oraz Mateusz Kracik, Jan Mikler, Rafał Styczeń, Arkadiusz Klęsk, Krzysztof Szwiec.

Za pomoc w rozwoju Klubu Kropelką w kształcie serca wyróżniony został Jerzy Kornaus Wiceprezes ZG PCK.

Za promocję krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia uhonorowany został ks. Józef Piech.

Upominki z okazji Jubileuszu otrzymali: Stanisław Kracik Prezes ZG PCK, Zofia Kuśnierz sekretarz ZP PCK w Bochni, Leszek Zabiegała, Małgorzata Pyka, Radosław Brydniak, Dagmara Kumor. Tadeusz Piekło.

Specjalną Kropelkę otrzymał Jan Aksamit – ojciec trzech synów – krwiodawców.

Uroczystości zakończył wspólny obiad przygotowany przez Organizatorów.

W imieniu Czytelników wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy,
a Jubilatowi życzymy kolejnych litrów krwi pozyskiwanych dla ratowania zdrowia i życia!

Więcej...

Konkurs plastyczny

Dziewin, 10.11.2019r.

PROTOKÓŁ

z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pn. ”Krew darem życia – pocztówka” organizowanego przez GK HDK PCK w Drwini

W konkursie wzięli udział uczniowie;

 • Szkoły Podstawowej w Dziewinie,
 • Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach
 • Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach.

Do Komisji Konkursowej zebranej w dniu 10.11.2019r. w składzie;

 • Stefan Styczeń
 • Maria Klasa
 • Stanisław Data
 • Leszek Machaj
 • Ireneusz Zacharski
  • wpłynęło  20 prac.

Komisja kierując się zapisami regulaminu przyznała wyróżnienia;

 • w kategorii uczniów klas I – III dla;
 1. Milena Rzucidło,
 2. Olga Sadulska,
 3. Maria Szydłowska,

 

 • w  kategorii uczniów klas IV – VIII;
 1. Magdalena Banaś,
 2. Inga Świerblewska,
 3.  Piotr Karcz

Autorzy wymienionych prac zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi w dniu 24.11.2019 r. podczas uroczystości 35 lecia działalności Gminnego Klubu, natomiast wszyscy pozostali słodkim upominkiem przekazanym im w szkole przez opiekuna Szkolnego Koła PCK  lub wychowawcę.

Więcej...

Akcja w Dziewinie

W przeddzień Święta Niepodległości Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie otwartą akcję krwiodawstwa. Szczęśliwie żyjemy w miejscu i czasie, którym nikt nie oczekuje przelewu krwi dla Naszej Ojczyzny, ale nieustannie ktoś czeka na ten cenny dar dla ratowania życia i zdrowia.

Pomimo fatalnej pogody zniechęcającej do opuszczenia domowego ciepła na apel organizatorów o oddanie krwi odpowiedziało 24 dawców. Po badaniu krew mogło oddać 22 osób co pozwoliło na zebranie blisko 10 litrów krwi.

Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców oraz członków GK HDK PCK w Drwini.

Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini dziękuje wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas i zdecydowali się podzielić cząstką własnego życia z najbardziej potrzebującymi. To już ostatnia akcja zorganizowana w tym roku. Jeszcze w tym miesiącu Gminny Klub będzie świętował jubileusz 35 lecia swojej działalności.

Oprac. L.M

Fot. GK HDK PCK w Drwini

Więcej...

Akcja krwiodawstwa w Dziewinie 10 listopada

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi, która przeprowadzona będzie w dniu

10 listopada 2019 roku,

przy Ośrodku Zdrowia w Dziewinie z udziałem ambulansu.

Krew pobierana będzie w godzinach: od 10:00 – 14:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji wszystkich,
którzy chcą wspierać szlachetny cel,
jakim jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego!

Więcej...

100-lecie PCK

W ramach obchodów 100 lecia PCK 19 września w Katedrze Wawelskiej został poświęcony i nadany
nowy sztandar Małopolskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża. Z tej okazji
poczet sztandarowy oraz delegacja Gminnego Klubu HDK PCK w Drwini wzięła udział w uroczystości.
Wydarzenie to miało wyjątkową oprawę. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski.
Na dziedzińcu obok katedry odbyła się musztra paradna w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży
Granicznej.
Więcej...

Regulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego – do pobrania

Więcej...

Akcja Krwiodawców w Dziewinie

W dniu 7 września 2019r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie kolejną już w tym roku otwartą akcję krwiodawstwa. Wiele osób w tym czasie oczekuje na krew, której brakuje w bankach krwi i terminy niektórych operacji muszą być przesuwane. Na apel o oddanie krwi odpowiedziało 18 dawców. Po badaniu krew mogło oddać 16 osób (w tym 5 kobiet). Zebrano nieco ponad 7 litrów krwi pełnej.

Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców oraz członków GK HDK PCK w Drwini.  Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini dziękuje wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas i zdecydowali się podzielić cząstką własnego życia z najbardziej potrzebującymi.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu

10 listopada (niedziela) w Dziewinie w godz. 10 – 14

Oprac. L. Machaj

Więcej...

Akcja w Strzelcach Wielkich

W niedzielę 11 sierpnia 2019 roku Gminny Klub HDK z Drwini zorganizował otwartą akcję Honorowego Oddawania Krwi na terenie Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Strzelcach-Wielkich.  Zadeklarowało gotowość oddania krwi 14 osób, jednak po badaniach krew oddało 8 osób pozyskując  blisko 4 litry tego cennego daru  ratującego życie.  Akcja prowadzona była przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa, którego wspomagali członkowie Klubu: Maria Klasa i Ireneusz Zacharski. Zarząd Gminny Klubu dziękuje za dar krwi Honorowym Dawcom Krwi oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji akcji.
Następna akcja będzie miała miejsce w Dziewinie w niedzielę  
8 września w godzinach  9 – 14
Więcej...

Pielgrzymka krwiodawców

W dniu 20 lipca br. członkowie i sympatycy Gminnego Klubu Krwiodawców PCK w Drwini uczestniczyli  w  XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi i Szpiku kostnego u stóp Matki Bożej w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. To szczególne spotkanie – w setną rocznice istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Prawie 400 osób z całej Polski spotkało się, aby modlić się w intencji zdrowia i pomyślności dla honorowych dawców krwi i szpiku kostnego. Była to okazja do spotkania i możliwość oddania krwi.

Dla członków Gminnego Klubu HDK w Drwini była to szczególna okazja do podziękowania za 35 lat działalności Klubu. Z tej też okazji w darze ołtarza złożyli symboliczną szklaną kropelkę krwi oraz kwiaty.  Była to najliczniejsza reprezentacja z pośród  przybyłych pątników.

Pielgrzymka rozpoczęła się Drogą Krzyżowa na stacjach umieszczony w krużgankach klasztoru po czym  ks. Janusz Ryba wraz z ks. ppor SG Robertem Młynarczykiem sprawowali mszę świętą w intencji krwiodawców.  W homilii ks. Ryba podkreślił m.in.: Przychodzicie do Maryi dziękować za łaski i prosić o dary. Każdy z was dziękuje Bogu za życie. Jesteście darem dla innych ludzi, świadectwem miłości i miłosierdzia darem aby inni mogli żyć [...] Ojciec Maksymilian Maria Kolbe jest patronem krwiodawców, ofiarował swoje życie, wy kontynuujecie to ważne dzieło [...] Kropla krwi jest darem życia i starajcie to przesłanie młodym pokoleniom aby mogli kontynuować to dzieło. Starajmy utrzymać życie, które dał nam Pan”. Przed błogosławieństwem odczytany został Akt Zawierzenia Krwiodawców Matce Bożej Kalwaryjskiej.

 

Oprac. L. Machaj

Fot. z archiwum PCK Małopolska

 

http://pck.malopolska.pl/dzien-w-ktorym-drogi-prowadza-ku-drozkom-tym-kalwaryjskim/

Więcej...

 • Kategorie

 • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress