Dokumenty dla kandydatów na Dawców Szpiku:

1. Podstawowe informacje dla Dawców Szpiku                                                   KLIKNIJ

2. Ankieta stanu zdrowia Dawcy Szpiku                                                                 KLIKNIJ

3. Karta zgłoszeniowa honorowego Dawcy Szpiku                                              KLIKNIJ

4. Karta ewidencyjna niespokrewnionych Dawców Szpiku                                KLIKNIJ