Dla zainteresowanych podajemy adres do korespondencji:

Gminny Klub HDK PCK w Drwini,
32-708 Dziewin, Dziewin 48a (Ośrodek Zdrowia)

Skład Zarządu

Stefan Styczeń                - prezes
     Maria Klasa                      - sekretarz
    Małgorzata Pająk           – skarbnik
Stanisław Data                - członek

Dyżury w klubie

 drugi i czwarty piątek miesiąca w godz. od 17 do 19

 

 

Prezes Klubu HDK PCK w Drwini – Stefan Styczeń:

adres e-mail: s.styczen@wp.pl

nr tel. : 502-182-174