Po raz trzeci w 2014 roku, 5 kwietnia w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował otwartą akcje krwiodawstwa.

Warto podkreślić, że pomimo wielu prac domowych jakie były do wykonania w ten słoneczny sobotni dzień, 27 osób znalazło czas, aby podzielić się „cząstką siebie” i ofiarować ją potrzebującym.  Ostatecznie zakwalifikowało się 23 dawców w tym 10 kobiet. Razem do banku krwi przekazano  10,350 ml krwi pełnej. Oprócz stałych dawców, pojawiło się również kilka nowych osób – nawet spoza gminy Drwinia. Klub wzbogacił się o dwóch nowych członków.

W akcji uczestniczyło także 8 druhów OSP (4 z OSP Dziewin i 4 z OSP Ispina) biorących udział w kolejnej już edycji akcji „Ognisty ratownik– gorąca krew”.

Akcja ta nie odbyłaby się, gdyby nie zaangażowanie i promocja tej szlachetnej idei przez członków Klubu, urząd gminy i duszpasterzy w lokalnych parafiach.  Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców.

Członkowie Klubu HDK PCK w Drwini, którzy zaangażowali się w akcje to prezes Stefan Styczeń, Maria Klasa, Józefa Kular, Małgorzata Pająk, Piotr Aksamit, Stanisława Data i Leszek Machaj.

Wszystkim Honorowym Krwiodawcom, którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa, na którą zaprasza zarząd GK HDK PCK w Drwini będzie miała miejsce w dniu

  6 maja w godz. 10-14 na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mikluszowicach,

przy udziale ambulansu RCKiK z Krakowa podczas powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Do zaproszenia przyłączają się również Zarządy OSP Dziewin i OSP Ispina licząc na dalszą aktywność druhów, zawsze spieszącym z ratunkiem będącym w potrzebie.

Jest to również okazja do wykonania interesujących zdjęć i zgłoszenia ich w konkursie fotograficznym pn. „KREW DAREM ŻYCIA”  o którym już wcześniej pisaliśmy.

Regulamin dostępny na stronie www. krew.drwinia.pl (pod adresem: http://krew.drwinia.pl/?m=201402 ).

Opracowanie i zdjęcia:

L. Machaj

/Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć/