Data:

 Miejsce:

6 maj            

Szkoła w Mikluszowicach w godz. od 10-14

13 lipiec        

Strzelce Wielkie(kościół) z udziałem ambulansu RCKiK z Krakowa w godz. od  11-15

31 sierpień  

Gmina Drwinia w godz. od 11-15 z udziałem ambulansu RCKiK z Krakowa (miejsce do uzgodnienia)

28 wrzesień

 Strzelce Wielkie (kościół) w godz. od 11-15

08 listopad   

Ośrodek Zdrowia w Dziewinie w godz. 10-14

Zainteresowanych oddawaniu krwi uprzejmie informujemy, że:

1) Krew mogą oddać osoby w pełni zdrowe po ukończeniu 18 lat

2) Do oddania krwi mogą zgłosić się osoby wypoczęte, ważące minimum 50 kg, po spożyciu lekkostrawnego i beztłuszczowego posiłku

3) Przy oddawaniu krwi należy mieć dokument tożsamości ze zdjęciem i wpisanym nr PESEL (dowód osobisty, prawo jazdy)

UWAGA:

Kandydat do oddania krwi powinien powstrzymać się od spożywania alkoholu min. 24 godz. przed oddaniem krwi.

Dawca po oddaniu krwi otrzymuje poczęstunek oraz zwolnienie od pracy lub nauki w dniu oddania krwi.

Ponadto może otrzymać legitymację Honorowego Dawcy Krwi oraz wyniki badań laboratoryjnych.