Kilka dni przed Wigilią Bożego Narodzenia Zarząd Gminnego Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował spotkanie opłatkowe dla członków w/w
Klubu w Sali Domu Ludowego w Dziewinie.

Prezes Stefan Styczeń złożył życzenia uczestnikom spotkania, połamano
się opłatkiem i uczestnicy spotkania zasiedli do przygotowanej wieczerzy
wigilijnej przy której zaśpiewano kolędy. Wśród zaproszonych gości była
pani Zofia Kuśnierz Sekretarz Powiatowy PCK w Bochni.

W blasku świec przy choince wspominano mijający rok i podejmowane działania, których owocem
bez wątpienia było dzielenie się dobrem z potrzebującymi krwi. Zapału do
dalszych działań i podejmowania coraz to nowych inicjatyw dodaje rosnąca liczba członków Klubu.

Na progu 2013 roku Pan Stefan Styczeń Prezes KG HDK PCK w Drwini wszystkim
dawcom serdecznie dziękuje za udział i wsparcie podejmowanych inicjatyw
oraz składa serdeczne życzenia przede wszystkim nieustannego zdrowia i
pomyślności.