Działający od dwóch lat Gminny o Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini dzięki swej aktywności zyskuje coraz więcej dawców, którzy znajdują czas i przychodzą na otwarte akcje krwiodawstwa, aby podzielić się „kroplą życia” – nawet całymi rodzinami. Pierwsza taka akcja w tym roku zorganizowana była 02 lutego w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie. Na apel Prezesa GK HDK Stefana Stycznia odpowiedziało 30 osób w różnym wieku. Większość to osoby młode, połowę stanowiły kobiety. Po badaniach krew mogły oddać 22 osoby co pozwoliło na przekazanie do banku krwi  w ilości 9900 ml krwi pełnej. Tradycyjnie już nie zabrakło druhów z OSP Dziewin i Ispina (stawiło się po 6 z każdej jednostki) biorących udział w akcji „Ognisty ratownik– gorąca krew”. Cząstką własnego życia podzielił się z najbardziej potrzebującymi również Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk.

Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców. Inicjatywa ta nie powiodła by się bez zaangażowania się członków i wolontariuszki gminnego Klubu HDK PCK w Drwini, którzy także oddawali krew. Należy wymienić Prezesa Stefana Stycznia, panie  Marię Klasę, Barbarę Makuch, Renatę Uranowską oraz panów Piotra Orzechowskiego i Leszka Machaja .

Wszystkim Honorowym Krwiodawcom , którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności .

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu 13 kwietnia br. także w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie, na którą już dziś serdecznie zaprasza prezes Klubu HDK PCK w Drwini pan Stefan Styczeń.

Do zaproszenia przyłączają się również Zarządy OSP Dziewin i OSP Ispina licząc na dalszą aktywność druhów, zawsze spieszącym z ratunkiem będącym w potrzebie.

 

 

Opracowanie

L/M