W dniu 26.06.2020 r. po raz drugi Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przekazał ponownie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini 38 paczek żywnościowych przekazanych przez firmę Auchan.

Inicjatorem akcji był Pan Stefan Styczeń w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drwini. Paczki zostały rozdysponowane przez pracowników socjalnych wśród rodzin z dziećmi w wieku 5-25 lat, które korzystają z dożywiania w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Drwinia w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu, a obecnie z powodu epidemii covid-19 nie uczęszczają do placówek oświatowych.