Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi, która przeprowadzona będzie w dniu

10 listopada 2019 roku,

przy Ośrodku Zdrowia w Dziewinie z udziałem ambulansu.

Krew pobierana będzie w godzinach: od 10:00 – 14:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji wszystkich,
którzy chcą wspierać szlachetny cel,
jakim jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego!