W ramach obchodów 100 lecia PCK 19 września w Katedrze Wawelskiej został poświęcony i nadany
nowy sztandar Małopolskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża. Z tej okazji
poczet sztandarowy oraz delegacja Gminnego Klubu HDK PCK w Drwini wzięła udział w uroczystości.
Wydarzenie to miało wyjątkową oprawę. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski.
Na dziedzińcu obok katedry odbyła się musztra paradna w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży
Granicznej.