W dniu 7 września 2019r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie kolejną już w tym roku otwartą akcję krwiodawstwa. Wiele osób w tym czasie oczekuje na krew, której brakuje w bankach krwi i terminy niektórych operacji muszą być przesuwane. Na apel o oddanie krwi odpowiedziało 18 dawców. Po badaniu krew mogło oddać 16 osób (w tym 5 kobiet). Zebrano nieco ponad 7 litrów krwi pełnej.

Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców oraz członków GK HDK PCK w Drwini.  Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini dziękuje wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas i zdecydowali się podzielić cząstką własnego życia z najbardziej potrzebującymi.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu

10 listopada (niedziela) w Dziewinie w godz. 10 – 14

Oprac. L. Machaj