W dniu 14 listopada 2015 r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini już po raz dziewiąty w tym roku (czwarty raz w gm. Drwinia) zorganizował otwartą akcję krwiodawstwa. Pomimo wielu sobotnich zajęć nie brakło osób, które  znalazły czas aby podzielić się cząstką siebie z najbardziej potrzebującymi. W akcji wzięło udział  15  dawców i co bardzo ważne – wszyscy po badaniach mogli oddać  krew, co pozwoliło na pozyskanie 6 750 ml krwi pełnej.

Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców.  Wśród członków Gminnego Klubu HDK  PCK w Drwini wspierających swym zaangażowaniem akcję byli; Maria Klasa, Barbara Makuch, Józefa Kular, Stanisław Data, Leszek Machaj oraz prezes Klubu Stefan Styczeń.

Zarząd Klubu wszystkim Honorowym Krwiodawcom, którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności.