Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców Gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi. Akcja zorganizowana będzie:

14 listopada 2015 r. (sobota) w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie                                           w godzinach od 10 do 14

Miej Serce Otwarte Dla Innych