W dniu 23 listopada 2014r. miała miejsce uroczystość związana z Jubileuszem 30-lecia Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Drwini połączona z przekazaniem sztandaru dla Klubu.

Przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Grobli poczty sztandarowe przeszły do kościoła parafialnego w Grobli. Podczas mszy świętej sprawowanej w intencji krwiodawców oraz ich rodzin sztandar poświęcił ks. prałat Józef Piech. Mszę świętą koncelebrowali także ks. dziekan Stanisław Tabiś, ks. Roman Kopacz oraz ks. Antoni Zoń.

Następnie w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Grobli nastąpiła główna część uroczystości, którą rozpoczął prezes GK HDK PCK w Drwini Stefan Styczeń. Powitał przybyłych gości i przedstawił krótką historię Klubu. Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk jako przedstawiciel fundatorów sztandaru wręczył go Prezesowi Zarządu Głównego PCK Stanisławowi Kracikowi. Następnie sztandar został przekazany prezesowi Gminnego Klubu HDK PCK w Drwini. Stefan Styczeń zaprezentował sztandar na którym widnieje po jednej stronie logo PCK, natomiast na rewersie logo GK HDK PCK w Drwini i hasło; „Mała kropelka krwi, a znaczy tak wiele…”. Znalazły się tam również daty 1984 – 2014 i herb gminy Drwinia. Zielony kolor na którym umieszczono czerwoną kroplę nawiązuje do herbu gminy Drwinia.

Po prezentacji sztandar został przekazany pocztowi sztandarowemu składającemu się z aktywnych krwiodawców; Rafała Stycznia, Łukasza Aksamita i Stanisława Daty. Przy akompaniamencie Kapeli Ludowej „Groblanie” hymn PCK zaśpiewał Radosław Brydniak.

Zasłużeni członkowie Klubu i krwiodawcy zostali wyróżnieni m.in. „Odznaką Honorową PCK IV stopnia”; Małgorzata Pająk i Leszek Machaj. Dekoracji dokonali Stanisław Kracik i Jan Pająk. Odznaką II stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” odznaczono Zbigniewa Mazal, a odznaką III stopnia odznaczono; Renatę Uranowską, Małgorzatę Klasa, Bożenę Morońską, Adama Borutę, Stanisława Datę, Mirosława Siudaka i Romana Strzyż.

Okolicznościowe szklane trofea z w kształcie kropelki krwi z symbolem Klubu otrzymali darczyńcy sztandaru; Jan Pająk, Michał Goś, Sabina Trojanowska, Jan Kordeusz, Dariusz i Janusz Nosalscy, Katarzyna i Piotr Linczowscy, Maria Klasa, Ryszard Piekarczyk projektant sztandaru, Rafał Styczeń, Piotr Bożek, Jan Mikler, Eugeniusz Burek i Jerzy Kargul.

Prezes Stefan Styczeń wręczył także okolicznościowe podziękowania Członkowi Zarządu Głównego PCK, Przewodniczącemu Rady Krwiodawstwa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Jerzemu Kornausowi, kierownikowi bocheńskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Elżbiecie Nowak i dla Koła Gospodyń Wiejskich w Grobli.

Okolicznościową statuetkę „mikrofon” otrzymał Radosław Brydniak, statuetkę „nutkę” otrzymał Jerzy Ciaćko założyciel i kierownik Kapeli Ludowej „Groblanie”, statuetkę „biegacza” odebrał Marek Mizur zwycięzca II Krwiobiegu w Krakowie w kategorii krwiodawców.

Okolicznościowy grawerowany dyplom otrzymała Maria Klasa od początku aktywnie działająca w Klubie, dzięki której przetrwał on od czasów jego założyciela dr Jana Florczyka a także Orkiestra Dęta w Grobli.

Pamiątkowe Klubowe filiżanki otrzymali Renata Uranowska, Teresa Januś, Józefa Kular, Barbara Makuch, Zofia Kuśnierz, Mateusz Kracik, Krzysztof Szwiec i Piotr Aksamit.

Za zaangażowanie w oddawanie krwi dyplomy otrzymali; Krystyna Bożek, Renata Gucwa, Ireneusz Zacharski, Barbara Walkowska i Zofia Bawół. Szczególny prezent w postaci pluszowej kropelki krwi otrzymał Stanisław Data.

Na ręce prezesa Stefana Stycznia okolicznościowe szklane trofea wręczyli przedstawiciele Zarządów HDK PCK z Krakowa i przy grupie Azoty z Tarnowa.  Natomiast listy gratulacyjne przekazali Michał Goś Nadleśniczy Nadleśnictwa Niepołomice i Prezes Józef Buczak w imieniu strażaków biorących udział w akcji „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” z OSP w Dziewinie i Ispini.

Na zakończenie głos zabrali Wójt Gminy Drwinia i prezes Stefan Styczeń składając serdeczne podziękowania darczyńcom, dawcom krwi, przybyłym gościom i życząc pomyślności i wytrwałości w dalszej służbie drugiemu człowiekowi.