W dniu 13 listopada br. w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Bochni miała miejsce uroczystość związana z obchodami 95 rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na uroczystość tą została również zaproszona delegacja Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini z prezesem Stefanem Styczniem na czele. W uroczystości wziął również udział Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk będący również członkiem Klubu.  Organizatorami uroczystości był Zarząd Powiatowy PCK w Bochni.

Członek Zarządu Głównego PCK a zarazem Przewodniczący Rady Krwiodawstwa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Jerzy Kornaus odznaczył najwyższym odznaczeniem krwiodawców „Kryształowym sercem” Prezesa GK HDK PCK w Drwini Stefana Stycznia.

Odznaczenie to ustanowiono dnia 27 listopada 1986 r. uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PCK jako najwyższe odznaczenie organizacyjne. Kryształowe serce przyznaje Kapituła. Wyróżnienie „Kryształowe Serce” (w formie stylizowanego serca) może być przyznane za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Następnie Starostwa Bocheński Jacek Pająk przekazał podziękowania za „wspaniałą humanitarną działalność, ogromny trud i poświęcenie wkładane w realizację szczytnych idei i propagowanie honorowego dawstwa  krwi wśród społeczeństwa Powiatu Bocheńskiego” Wójtowi Gminy Drwinia Janowi Pająkowi, Prezesowi Stefanowi Styczniowi oraz członkom Klubu; Marii Klasie, Małgorzacie Pająk, Stanisławowi Dacie i Leszkowi Machajowi.

Prezes dziękując za wyróżnienie dziękował przede wszystkim za dar serca i aktywność dawcom działającym w Klubie oraz członkom za ich zaangażowanie i bezinteresowną służbę na rzecz drugiego człowieka.

Uroczystość zakończyła się przygotowanym przez uczniów programem artystycznym przypominającym historię powstania i działalność PCK.

Korzystając z okazji Zarząd GK HDK zaprasza wszystkich krwiodawców i sympatyków na mszę św. w ich intencji sprawowaną w najbliższą niedzielę 23 listopada o godz. 14.00 w Kościele Parafialnym w Grobli, związaną z poświęceniem sztandaru GK HDK.

Oprac. L.Machaj