Zapraszamy do zapoznania się z terminami akcji krwiodawstwa, które będą miały miejsce w 2015 roku.

(terminy akcji zostały umieszczone w panelu głównym w zakładce „AKCJE KRWIODAWSTWA 2015″ )