W dniu 08 listopada br. już po raz dziewiąty w tym roku Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował otwartą akcje krwiodawstwa. Tym razem do Ośrodka Zdrowia w Dziewinie mimo wielu zajęć domowych znalazło czas, aby podzielić się kropelką życia 26 osób (w tym 15 kobiet). Ostatecznie zakwalifikowało się 19 dawców, którzy do banku krwi przekazali  8,550 ml krwi pełnej.

 

Tradycyjnie przybyli również druhowie z OSP Dziewin (3) i Ispina (6) biorących udział w akcji „Ognisty ratownik – gorąca krew”.

 

Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców. Inicjatywa ta nie powiodła by się bez zaangażowania się członków i wolontariuszki gminnego Klubu HDK PCK w Drwini, którzy także oddawali krew. Należy wymienić Prezesa Stefana Stycznia, panie  Marię Klasę, Barbarę Makuch, Renatę Uranowską, Józefę Kular, Małgorzatę Pająk oraz panów Stanisława Datę i Leszka Machaja.

 

Wszystkim Honorowym Krwiodawcom, którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności.

 

Oprac. L.Machaj