Archive for Marzec, 2020

Odwołana akcja w Strzelcach Wielkich 22.03.2020 r.

W związku z zaistniałą sytuacją w Polsce odwołuję otwartą akcję honorowego oddawania krwi w Strzelcach Wielkich 22.03.2020 r. 

Z uwagi na brak krwi związanej ze zmniejszoną ilością dawców proszę wszystkich Członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini oraz Honorowych Dawców krwi oraz tych którzy pragną oddać krew po raz pierwszy, by udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Bochni.

Prezes

Stefan Styczeń


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 7 marca 2020 roku w Dziewinie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Gminnego Koła Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini obejmujące miniony rok oraz kadencję 2016-2019.

W zebraniu uczestniczyli prezes i sekretarz Oddziału Rejonowego PCK w Bochni oraz licznie zebrani członkowie klubu na czele z Wójtem Gminy Drwinia Janem Pająkiem.

Zebranie rozpoczął prezes klubu witając zaproszonych gości oraz członków klubu. Następnie przystąpiono do realizacji porządku zebrania, któremu przewodniczył Leszek Machaj. Prezes Stefan Styczeń przedstawił sprawozdanie merytoryczne za okres 2016-2019 i finansowe za rok 2019. Po udzieleniu absolutorium zarządowi Klubu przystąpiono do wyborów prezesa klubu oraz członków zarządu na lata 2020-2024.

Członkowie klubu doceniając dotychczasowy trud i osiągnięcia prezesa i zarządu uznali, że nie ma potrzeby wprowadzać zmian personalnych. Prezesem jednogłośnie został wybrany na kolejną kadencję Pan Stefan Styczeń, a członkami zarządu wybrano; Marię Klasa, Adama Borutę, Stanisława Datę i Ireneusza Zacharskiego.

Następnie prezes przedstawił plan działania na rok 2020 nad którym rozpoczęła się dyskusja. Miedzy innymi planuje się opracować i wydać pamiątkowy album zawierający historie klubu od początku jego założenia. Dlatego też skierowano apel o wypożyczenie zdjęć (w celu ich skopiowania) na których znajdował by się śp. Jan Florczyk oraz innych dotyczących historii lokalnego krwiodawstwa. Na koniec dokonano wyboru delegatów na Zjazd Rejonowy PCK w Bochni w osobach Adama Boruta i Łukasza Kijak.

Zebranie zakończył prezes dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Klubu. W podziękowaniu za wsparcie dla działań klubu prezes wręczył upominek dla Wójta Gminy Drwinia Jana Pająka, natomiast Pani Maria Klasa otrzymała okolicznościowy kryształowy wazon w dowód wdzięczności za wieloletnią pracę na rzecz Klubu.

Spotkanie było okazją do przekazania życzeń i słodkich upominków z okazji Dnia Kobiet członkiniom Klubu i zakończyło się poczęstunkiem.

Opracował: L. Machaj


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress