W dniu 26 stycznia 2010 r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie pierwszą w tym roku otwartą akcję krwiodawstwa. Na apel o oddanie krwi odpowiedziało 22 dawców. Po badaniach krew oddało 19 osób, którzy przekazali niespełna 9 litrów tego ratującego życie daru.

Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców oraz członków GK HDK PCK w Drwini.

Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini dziękuje wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i wsparli swoim darem potrzebujących, często będących w sytuacji zagrożenia życia.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu 22 marca w Strzelcach Wielkich.

W tym roku Gminny Klub zaplanował 8 akcji, wszystkie odbędą się w niedzielę. Trzy będą miały miejsce w Ośrodku zdrowia w Dziewinie, jedna w Mikluszowicach, dwie w Krasnych Lasocicach i dwie w Strzelcach Wielkich.