Archive for Listopad, 2019

Konkurs plastyczny

Dziewin, 10.11.2019r.

PROTOKÓŁ

z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pn. ”Krew darem życia – pocztówka” organizowanego przez GK HDK PCK w Drwini

W konkursie wzięli udział uczniowie;

 • Szkoły Podstawowej w Dziewinie,
 • Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach
 • Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach.

Do Komisji Konkursowej zebranej w dniu 10.11.2019r. w składzie;

 • Stefan Styczeń
 • Maria Klasa
 • Stanisław Data
 • Leszek Machaj
 • Ireneusz Zacharski
  • wpłynęło  20 prac.

Komisja kierując się zapisami regulaminu przyznała wyróżnienia;

 • w kategorii uczniów klas I – III dla;
 1. Milena Rzucidło,
 2. Olga Sadulska,
 3. Maria Szydłowska,

 

 • w  kategorii uczniów klas IV – VIII;
 1. Magdalena Banaś,
 2. Inga Świerblewska,
 3.  Piotr Karcz

Autorzy wymienionych prac zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi w dniu 24.11.2019 r. podczas uroczystości 35 lecia działalności Gminnego Klubu, natomiast wszyscy pozostali słodkim upominkiem przekazanym im w szkole przez opiekuna Szkolnego Koła PCK  lub wychowawcę.


Akcja w Dziewinie

W przeddzień Święta Niepodległości Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie otwartą akcję krwiodawstwa. Szczęśliwie żyjemy w miejscu i czasie, którym nikt nie oczekuje przelewu krwi dla Naszej Ojczyzny, ale nieustannie ktoś czeka na ten cenny dar dla ratowania życia i zdrowia.

Pomimo fatalnej pogody zniechęcającej do opuszczenia domowego ciepła na apel organizatorów o oddanie krwi odpowiedziało 24 dawców. Po badaniu krew mogło oddać 22 osób co pozwoliło na zebranie blisko 10 litrów krwi.

Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców oraz członków GK HDK PCK w Drwini.

Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini dziękuje wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas i zdecydowali się podzielić cząstką własnego życia z najbardziej potrzebującymi. To już ostatnia akcja zorganizowana w tym roku. Jeszcze w tym miesiącu Gminny Klub będzie świętował jubileusz 35 lecia swojej działalności.

Oprac. L.M

Fot. GK HDK PCK w Drwini


Akcja krwiodawstwa w Dziewinie 10 listopada

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi, która przeprowadzona będzie w dniu

10 listopada 2019 roku,

przy Ośrodku Zdrowia w Dziewinie z udziałem ambulansu.

Krew pobierana będzie w godzinach: od 10:00 – 14:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji wszystkich,
którzy chcą wspierać szlachetny cel,
jakim jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego!


 • Kategorie

 • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress