Archive for Wrzesień, 2019

100-lecie PCK

W ramach obchodów 100 lecia PCK 19 września w Katedrze Wawelskiej został poświęcony i nadany
nowy sztandar Małopolskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża. Z tej okazji
poczet sztandarowy oraz delegacja Gminnego Klubu HDK PCK w Drwini wzięła udział w uroczystości.
Wydarzenie to miało wyjątkową oprawę. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski.
Na dziedzińcu obok katedry odbyła się musztra paradna w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży
Granicznej.


Akcja Krwiodawców w Dziewinie

W dniu 7 września 2019r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie kolejną już w tym roku otwartą akcję krwiodawstwa. Wiele osób w tym czasie oczekuje na krew, której brakuje w bankach krwi i terminy niektórych operacji muszą być przesuwane. Na apel o oddanie krwi odpowiedziało 18 dawców. Po badaniu krew mogło oddać 16 osób (w tym 5 kobiet). Zebrano nieco ponad 7 litrów krwi pełnej.

Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców oraz członków GK HDK PCK w Drwini.  Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini dziękuje wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas i zdecydowali się podzielić cząstką własnego życia z najbardziej potrzebującymi.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu

10 listopada (niedziela) w Dziewinie w godz. 10 – 14

Oprac. L. Machaj


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress