W niedzielę 11 sierpnia 2019 roku Gminny Klub HDK z Drwini zorganizował otwartą akcję Honorowego Oddawania Krwi na terenie Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Strzelcach-Wielkich.  Zadeklarowało gotowość oddania krwi 14 osób, jednak po badaniach krew oddało 8 osób pozyskując  blisko 4 litry tego cennego daru  ratującego życie.  Akcja prowadzona była przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa, którego wspomagali członkowie Klubu: Maria Klasa i Ireneusz Zacharski. Zarząd Gminny Klubu dziękuje za dar krwi Honorowym Dawcom Krwi oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji akcji.
Następna akcja będzie miała miejsce w Dziewinie w niedzielę  
8 września w godzinach  9 – 14