Archive for Lipiec, 2019

Pielgrzymka krwiodawców

W dniu 20 lipca br. członkowie i sympatycy Gminnego Klubu Krwiodawców PCK w Drwini uczestniczyli  w  XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi i Szpiku kostnego u stóp Matki Bożej w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. To szczególne spotkanie – w setną rocznice istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Prawie 400 osób z całej Polski spotkało się, aby modlić się w intencji zdrowia i pomyślności dla honorowych dawców krwi i szpiku kostnego. Była to okazja do spotkania i możliwość oddania krwi.

Dla członków Gminnego Klubu HDK w Drwini była to szczególna okazja do podziękowania za 35 lat działalności Klubu. Z tej też okazji w darze ołtarza złożyli symboliczną szklaną kropelkę krwi oraz kwiaty.  Była to najliczniejsza reprezentacja z pośród  przybyłych pątników.

Pielgrzymka rozpoczęła się Drogą Krzyżowa na stacjach umieszczony w krużgankach klasztoru po czym  ks. Janusz Ryba wraz z ks. ppor SG Robertem Młynarczykiem sprawowali mszę świętą w intencji krwiodawców.  W homilii ks. Ryba podkreślił m.in.: Przychodzicie do Maryi dziękować za łaski i prosić o dary. Każdy z was dziękuje Bogu za życie. Jesteście darem dla innych ludzi, świadectwem miłości i miłosierdzia darem aby inni mogli żyć [...] Ojciec Maksymilian Maria Kolbe jest patronem krwiodawców, ofiarował swoje życie, wy kontynuujecie to ważne dzieło [...] Kropla krwi jest darem życia i starajcie to przesłanie młodym pokoleniom aby mogli kontynuować to dzieło. Starajmy utrzymać życie, które dał nam Pan”. Przed błogosławieństwem odczytany został Akt Zawierzenia Krwiodawców Matce Bożej Kalwaryjskiej.

 

Oprac. L. Machaj

Fot. z archiwum PCK Małopolska

 

http://pck.malopolska.pl/dzien-w-ktorym-drogi-prowadza-ku-drozkom-tym-kalwaryjskim/


Relacja z akcji w Mikluszowicach

Podczas wakacji często brakuje krwi dla potrzebujących osób. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu w dniu 07 lipca 2019 r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował przy kościele w Mikluszowicach otwartą akcję honorowego oddawania krwi.

Do zaparkowanego ambulansu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa zgłosiło się około 30 osób jednak z powodu braku dokumentu potwierdzającego tożsamość lub przyczyn zdrowotnych ostatecznie krew oddało zaledwie 11  dawców, pozyskując tym samym niespełna 5 litrów krwi pełnej.

Wszystkim, którzy podjęli trud przyjścia na akcję, by podzielić się tym cennym darem przekazać z potrzebującymi Zarząd Klubu serdecznie dziękuje. Mimo wielu informacji i apeli obserwuje się zmniejszającą się liczbę dawców i jest to fatalne zjawisko szczególnie teraz w czasie wakacji.


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress