W dniu 12.05.2019 r. Gminny Klub HDK w Drwini zorganizował otwartą akcję Honorowego Oddawania Krwi przy Kościele w Strzelcach Wielkich. Na akcję odpowiedziało 6 osób z tego po badaniach krew oddało 5 dawców, pozyskując tym samym 2250ml krwi pełnej.

Akcja prowadzona była przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa, któremu pomagali członkowie Klubu HDK z Drwini w osobach: Maria Klasa, Stefan Styczeń, Ireneusz Zacharski i Leszek Machaj. Wszystkim, którzy podjęli trud przyjścia na akcję, by przekazać swoją krew drugiemu człowiekowi Zarząd Klubu serdecznie dziękuje.

 

Kolejna akcja odbędzie się 2 czerwca (niedziela) w miejscowości Krasne-Lasocice,

w godzinach od 8 do 12.