W dniu 31 marca br. Gminny Klubu Krwiodawców PCK w Drwini zorganizował otwartą akcję  krwiodawstwa w której wzięło udział 21 dawców. W zaparkowanym obok Ośrodka Zdrowia w Dziewinie ambulansie RCKiK z Krakowa cennym darem mogło podzielić się z potrzebującymi 16 osób oddając nieco ponad 7 litrów krwi. Wśród dawców było 7 kobiet.

Akcja była również okazją do spotkania się członków Klubu i udekorowania Pana Łukasza Daty odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”. Odznaka taka przysługuje dawcom po oddaniu co najmniej 6 litrów krwi.

Organizatorzy  serdecznie dziękują wszystkim osobom, które znalazły czas i podzieliły się „kropelką siebie” oraz obsłudze ambulansu.

Kolejna akcja, tym razem w Strzelcach Wielkich – 12 maja (niedziela) w godz. 11 – 15.