W Dniu Kobiet w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie odbyło się uroczyste spotkanie członków Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini. Wójt Gminy Drwinia Pan Jan Pająk oraz Prezes Klubu Pan Stefan Styczeń złożyli życzenia i wręczyli uczestniczącym w spotkaniu kobietom kwiaty i słodkie upominki.

Spotkanie było również okazją do przeprowadzenia zebrania sprawozdawczego za miniony 2018 rok. Prezes Stefan Styczeń podsumował działania oraz finanse a także przedstawił plan działań Gminnego Klubu HDK na rok 2019. Plan został przyjęty do realizacji jednogłośnie. Wśród działań głównym punktem jest uczczenie 100 lecia PCK oraz 35 lecia działalności Gminnego Klubu HDK. Spotkanie uświetniła swoją obecnością sekretarz Zarządu Rejonowego PCK w Bochni Zofia Kuśnierz, która podziękowała za zaangażowanie i aktywność Klubu a szczególnie Prezesa.

Zarząd Klubu dla wszystkich uczestników przygotował słodki poczęstunek podczas którego dyskutowano nad projektem tablicy pamiątkowej, organizacji obchodów oraz podejmowanym działaniami w bieżącym roku.

Na zakończenie Prezes Klubu zwrócił się do wszystkich uczestników o przekazanie 1% podatku na rzecz PCK oraz zaprosił na kolejna otwartą akcję honorowego oddawania krwi, która odbędzie się 31 marca w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie w godz. od 10.00 do 14.00.

 

Opracował

Leszek Machaj