W niedzielę 14 października na terenie gminy Drwinia w Zespole Szkół w Mikluszowicach odbyła się regionalna uroczystość połączona z jubileuszem 60 – lecia PCK.
Na zaproszenie organizatorów- Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini przybyli krwiodawcy z rejonu powiatu bocheńskiego i brzeskiego oraz sympatycy i działacze krwiodawstwa z Małopolski.

Wśród zaproszonych gości do Mikluszowic przybyli między innymi: Wiceprezes Polskiego Czerwonego Krzyża Jerzy Kornaus oraz Małgorzata Pyka – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Uroczystość miała oficjalny charakter, tak więc rozpoczęła się od wprowadzenie pocztu sztandarowego i hymnu. Następnie prowadzący uroczystość prezes Gminnego Klubu Honorowych dawców Krwi w Drwini Stefan Styczeń powitał wszystkich zaproszonych gości.
Za działalność na rzecz promocji idei krwiodawstwa wiele osób uhonorowanych zostało medalami i odznaczeniami. Najwyższym odznaczeniem nadanym przez Prezydenta RP wyróżniona została Maria Klasa z Grobli. Wojewoda Małopolski, który miał przybyć na uroczystość, nie dotarł i Pani Maria odbierze medal w innym terminie.

Podziękowania za współprace i propagowanie krwiodawstwa przez władze samorządowe otrzymali: burmistrz Stefan Kolawiński i wójt Jan Pająk. Podziękowano również wszystkim dyrektorom z placówek oświatowych na terenie gminy Drwinia.

Ważnym akcentem było uhonorowanie seniorów krwiodawstwa, którzy z nieskrywanym wzruszeniem odbierali wyróżnienia.

Nagranie audio

Źródło