W dniu 9 września 2018r. na parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia w Dziewinie zaparkował  autobus „Mobilny Punkt Poboru Krwi” z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w nim otwartą akcję krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia.  Na apel odpowiedziało 13  osób. Po badaniu krew mogło oddać 11 dawców (w tym 6 kobiet). Ogółem zebrano 4950 ml krwi pełnej, która trafiła do banku krwi dla potrzeb mieszkańców gminy Drwinia oraz Małopolski.

Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców.

W obsłudze akcji krwiodawstwa pracowali członkowie; Maria Klasa, Stanisław Data, Ireneusz Zacharski oraz Leszek Machaj.

Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini dziękuje mieszkańcom gminy Drwinia, którzy zdecydowali się podzielić cząstką własnego życia z najbardziej potrzebującymi.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu

18 listopada w godz. 10 – 14

Ośrodku Zdrowia w Dziewinie.