W dniu 29.04.2018 r. Gminny Klub HDK w Drwini już po raz trzeci w tym roku organizował otwartą akcję Honorowego Oddawania Krwi – tym razem przy Kościele w Strzelcach Wielkich. 15 osób pragnęło podzielić się cząstką siebie z najbardziej potrzebującymi. Po badaniach krew oddało 11 osób, pozyskując tym samym 4950ml krwi pełnej. Akcja prowadzona była przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa, któremu pomagali członkowie Klubu HDK z Drwini w osobach: Pani Maria Klasa, Pan Ireneusz Zacharski, Pan Stanisław Data. Wszystkim, którzy podjęli trud przyjścia na akcję, by przekazać swoją krew drugiemu człowiekowi Zarząd Klubu serdecznie dziękuje.

Kolejna akcja odbędzie się 27.05.2018 r. (niedziela) w Krasne-Lasocice, w godzinach od 11 do 15.