W dniu 25.03.2018 r. Gminny Klub HDK w Drwini zorganizował po raz drugi w tym roku akcję Honorowego Oddawania Krwi. Życiodajnym lekiem z najbardziej potrzebującymi podzieliło się 12 osób – oddając 5400 ml krwi pełnej. Wśród oddających krew nie zabrakło druhów z OSP Grobla. Akcja przeprowadzona była przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa. W przeprowadzeniu akcji pomagali członkowie Klubu w osobach: Maria Klasa, Ireneusz Zacharski, Stanisław Data oraz Stefan Styczeń. Wszystkim, którzy podzielili się cząstką siebie z ludźmi oczekującymi na ich pomoc, Klub Honorowych Dawców Krwi składa wyrazy wdzięczności.

Kolejna akcja będzie miała miejsce w:

Strzelcach Wielkich 29.04.2018 r. (niedziela) w godzinach 10 – 14.