Archive for Marzec, 2018

Życzenia


Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini wyróżnieni podczas Małopolskiej Gali Honorowego Krwiodawstwa

10 marca 2018 r. w Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju odbyła się „Małopolska Gala Honorowego Krwiodawstwa”. Uroczystość zorganizował Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie.
Gala była okazją do podziękowania ofiarnym i zaangażowanym honorowym dawcom krwi za ich dar, za ich wspaniałe serce, za bezinteresowność, odwagę i chęć niesienia pomocy innym w każdej sytuacji.

W pozyskaniu krwi spory udział mają również krwiodawcy z Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi z Drwini, którzy oddali ponad 100 litrów krwi pełnej w roku 2017. Odznaczeniem resortowym „ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU” nadanym przez Ministra Zdrowia został prezes Gminnego Klubu HDK w Drwini – Stefan Styczeń. Członek Klubu – Łukasz Kijak został odznaczony odznaką honorową PCK.

Na zakończenie odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.		
		
		


Uroczyste zebranie sprawozdawcze

W dniu 9 marca siedzibie Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini (w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie) odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu Klubu i jego członków podczas którego prezes Stefan Styczeń i obecny na spotkaniu Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk złożyli serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet wręczając paniom tulipany oraz czekolady.

Spotkanie to było okazją do złożenia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu za rok 2017 i przedstawienia planu działań na rok 2018. Prezes zapoznał zebranych ze sprawozdaniem finansowym za miniony rok, który został jednogłośnie zaakceptowany. Przegłosowano również proponowaną realizację planu. Wśród działań mających na celu pozyskanie jak największej ilości krwi, ważnym elementem jest również promocja ruchu szczególnie wśród uczniów szkół na terenie gminy. Planuje się również w czerwcu obchody 60-lecia honorowego krwiodawstwa.

Spotkanie uświetniła swoją obecnością sekretarz Zarządu Rejonowego PCK w Bochni pani Zofia Kuśnierz. Zarząd Klubu dla wszystkich uczestników przygotował słodki poczęstunek podczas którego dyskutowano nad programem działania Zarządu Klubu na rok 2018.

Kolejną akcję honorowego oddawania krwi zaplanowano:

 25 marca (niedziela) w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie w godz. 10.00 – 14.00.


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress