Archive for Styczeń, 2018

Akcja w Dziewinie

W dniu 21 stycznia Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie pierwszą otwartą akcję krwiodawstwa w 2018r. Zgłosiło się 17 dawców, a po badaniach krew oddało 13 osób (w tym 5 kobiet). Do banku krwi trafiło 5850 ml krwi pełnej. Tradycyjnie już nie zabrakło druhów z OSP Dziewin i Grobla biorących udział w akcji „Ognisty ratownik– gorąca krew”.

Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców. Z Gminnego Klubu HDK PCK w Drwini zaangażowani byli; pani Maria Klasa, Stefan Styczeń, Ireneusz Zacharski i Stanisław Data.

Wszystkim Honorowym Krwiodawcom , którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności .

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu

25 marca (niedziela) w Dziewinie w godz. 10.00 – 14.00,

na którą już dziś serdecznie zaprasza prezes Klubu HDK PCK w Drwini pan Stefan Styczeń.

 


Akcje krwiodawstwa w 2018 r.

Data

Miejsce

Godzina

21.01.2018 (niedziela)

 

Dziewin

 

10 – 14

 

25.03.2018 (niedziela)

 

Dziewin

 

10 – 14

 

29.04.2018 (niedziela)

 

Strzelce Wielkie

 

10 – 14

 

27.05.2018 (niedziela)

 

Krasne-Lasocice

 

11 – 15

 

24.06.2018 (niedziela)

 

Drwinia

 

11 – 15

 

08.07.2018 (niedziela)

 

Strzelce Wielkie

 

11 – 15

 

29.07.2018 (niedziela)

 

Krasne-Lasocice

 

11 – 15

 

12.08.2018 (niedziela)

Rzezawa

11 – 15

09.09.2018 (niedziela)

Dziewin

11 – 15

18.11.2018 (niedziela)

Dziewin

10 – 14


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress