10.09.2017 r. Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zorganizował otwartą akcję Honorowego Oddawania Krwi. Na apel odpowiedziało 20 osób, po badaniach lekarskich krew oddało 12 osób – pozyskując tym samym 5400 ml krwi pełnej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Drwinia oraz małopolski. Zarząd Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi wyraża wielką wdzięczność wszystkim, którzy podjęli trud podzielenia się cząstką siebie oraz tym, którzy przyczynili się do promocji tak szlachetnej idei.

Obsługą akcji zajęli się członkowie klubu: Maria Klasa, Stanisław Data, Ireneusz Zacharski oraz Stefan Styczeń.

Następna akcja Honorowego Oddawania Krwi odbędzie się:

18.11.2017 r. od 10 do 14

w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie, na którą już dziś Zarząd Klubu serdecznie zaprasza.