Archive for Czerwiec, 2017

Akcja w Drwini

Dnia 25 czerwca Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zorganizował szóstą w tym roku otwartą akcję honorowego oddawania krwi. Tym razem ambulans RCKiK z Krakowa zaparkował przed Urzędem Gminy Drwinia. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy.

Za przykładem Wójta Gminy Drwinia Pana Jana Pająka do akcji przystąpiło 19 osób, po wstępnych badaniach lekarskich krew oddało 12 osób pozyskując tym samym blisko 5,5 l krwi pełnej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców małopolski.

Akcję z ramienia Klubu obsługiwali: Maria Klasa, Ireneusz Zacharski oraz Stefan Styczeń.

Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini dziękuje honorowym dawcom, którzy zdecydowali się podzielić cząstką własnego życia z ludźmi oczekującymi pomocy.

 

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w niedzielę 9 lipca br. 

w godz. 11 – 15 przy kościele w Strzelcach Wielkich


Akcja krwiodawców w Drwini

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w akcji Honorowego Oddawania Krwi, która przeprowadzona będzie w dniu:

 

 25 czerwca 2017 r. (niedziela) 2017 r. w godzinach od 11 do 15.

Krew pobierana będzie w ambulansie przy budynku Urzędu Gminy w Drwini.

 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji wszystkich,
którzy chcą wspierać szlachetny cel,
jakim jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego!


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress