Archive for Marzec, 2017

Akcja 26.03.2017 r.

W dniu 26 marca 2017 r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował kolejną już w tym roku otwartą akcję krwiodawstwa. Krew można było oddać w ambulansie zaparkowanym pod siedzibą Klubu. Na apel odpowiedziała rekordowa jak dotąd liczba dawców, bo aż 33 krwiodawców (w tym 19 kobiet). W akcji wzięły również udział osoby z powiatu limanowskiego, brzeskiego oraz proszowickiego.
Po badaniu krew mogło oddać 19 dawców, pozyskując około 9 litrów krwi pełnej, która trafiła do banku krwi dla potrzeb mieszkańców gminy Drwinia oraz Małopolski.
W ramach programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” w akcji uczestniczyły jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dziewin (2), Grobla (3) i OSP Ispina (3). Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi, badaniem oraz rejestracją dawców.
Akcję z ramienia Klubu obsługiwali członkowie i wolontariusze: Maria Klasa, Barbara Makuch, Lidia Piekarz, Paulina Buczek, Edward Górszczak, Ireneusz Zacharski i Stanisław Data.
Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini dziękuje honorowym dawcom, którzy zdecydowali się podzielić cząstką własnego życia z najbardziej potrzebującymi.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w

niedzielę 30 kwietnia br. w godz. 11 -15 w Strzelcach Wielkich, pow. brzeski.


Zapraszamy krwiodawców do udziału w akcji

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi, która przeprowadzona będzie w dniu:

 26 marca (niedziela) 2017 r. w Dziewinie od godziny 10:00 do 14:00.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji wszystkich,
którzy chcą wspierać szlachetny cel,
jakim jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego!


Podsumowanie roku 2016 krwiodawców

W sobotę 11 marca 2017 r. w Domu Ludowym w Woli Drwińskiej prezes Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini- Pan Stefan Styczeń zorganizował coroczne spotkanie sprawozdawcze wspomnianego Klubu, które było doskonałą okazją do złożenia życzeń paniom angażującym się w oddawanie krwi, pracę na rzecz Klubu i PCK oraz paniom z Koła Gospodyń z Woli Drwińskiej, które ugościły uczestników spotkania pysznym poczęstunkiem.

Prezes i obecny na spotkaniu Wójt Gminy Drwinia Pan Jan Pająk złożyli paniom z okazji Dnia Kobiet serdeczne życzenia obdarowując je tulipanami. Każdy z uczestników otrzymał słodki upominek ufundowany przez Pana Wójta. Prezes przekazał paniom mały praktyczny prezencik. Obecni na sali mężczyźni również otrzymali praktyczne breloki PCK. Zasłużeni krwiodawcy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez prezesa sprawozdania z działalności Zarządu Klubu za rok 2016, sprawozdania finansowego oraz planu działania Gminnego Klubu na rok 2017.

W minionym roku zorganizowano 9 otwartych akcji krwiodawstwa w powiecie bocheńskim, brzeskim i limanowskim, podczas których zebrano 90,450 litrów krwi pełnej. W akcjach uczestniczyło około 250 honorowych dawców krwi. Klub powiększył liczbę swoich członków o 8 osób. Członkowie klubu uczestniczyli w pikniku z okazji Gminnego Dnia Dziecka oraz pikniku szkolnym w Mikluszowicach. Prowadzili również spotkania i szkolenia w szkołach, zadbali o edukację dzieci w zakresie walki z próchnicą zębów. Klub promował ideę czerwonokrzyską uczestnicząc w różnych uroczystościach i pielgrzymkach z pocztem sztandarowym.

Wśród działań mających na celu pozyskanie jak największej ilości krwi, ważnym elementem jest również promocja ruchu krwiodawców poprzez realizację szkolnego konkursu plastycznego oraz aktywne działanie Szkolnych Kół PCK.

W roku 2017 planowanych jest 11 otwartych akcji krwiodawstwa na terenie trzech powiatów. Najbliższa akcja obędzie się już za dwa tygodnie – w niedzielę 26 marca w Dziewinie w godz. 10.00 – 14.00.

 

opracował

L. Machaj


Finał XI edycji programu w Woli Drwińskiej

Po raz pierwszy na terenie powiatu bocheńskiego w miejscowości Wola Drwińska gm. Drwinia w dniu 26 lutego 2017 r. odbyła się uroczystość podsumowania XI edycji  Programu „Strażacy w honorowym Krwiodawstwie Ognisty Ratownik –Gorąca Krew”.

Organizatorzy Programu: Państwowa Straż Pożarna, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Polski Czerwony Krzyż, od początku jego realizacji postawili sobie za cel: dotarcie z promocją i organizacją honorowego krwiodawstwa do lokalnych środowisk poprzez jednostki strażackie w całym kraju oraz poprawę zaopatrzenia służby zdrowia w krew.
Program pn. „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” w województwie małopolskim odbywa się corocznie od 2006 roku. Pierwsza, pilotażowa edycja „Ognistego Ratownika” trwała od października do grudnia 2006 r., a zaowocowała pozyskaniem 56,700 litrów krwi.

Gospodarz gminy wójt Jan Pająk witając przybyłych na uroczystość mówił – Wieki to zaszczyt dla mnie, że gościmy w naszych progach tak zacnych gości – przyjaciół Polskiego Czerwonego Krzyża, ale przede wszystkim czynnych krwiodawców. Witam Was serdecznie w imieniu swoim i Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Drwińskiej, bo to w ich budynku się znajdujemy.

Następnie w kilku słowach powiedział o tradycji krwiodawstwa w gminie. Sięga ona swoją historią do lat sześćdziesiątych. Jednak dopiero ostatnie lata i zaangażowanie się obecnego prezesa Stefana Stycznia, jednocześnie radnego Gminy Drwinia, spowodowało dynamiczny rozwój Klubu i rozwój krwiodawstwa na terenie gminy, Działalność Klubu wykracza już dzisiaj poza granice gminy. Akcje organizowane przez drwińskich krwiodawców odbywają się w kilku gminach, poczynając od Szczurowej i Rzezawy, a sięgają aż do gminy Jodłownik.

Przybyłych na uroczystość laureatów XI edycji konkursu powitał w imieniu organizatorów Bartłomiej Bieniasz – V-ce Prezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Jerzy Kornaus – ZG PCK, Grzegorz Gajda – przedstawiciel MKW PSP w Krakowie, Krzysztof Kokoszka – komendant PPSP w Bochni, Jolanta Zatorska – dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, Elżbieta Nowak – kierownik Oddziału Terenowego RCKiK w Bochni, mjr. Robert Woźniak – kierownik Terenowej Stacji Wojskowego CKiK w Krakowie oraz członków Zespołu ds. Honorowego Krwiodawstwa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Wręczając nagrody laureatom Bartłomiej Bieniasz powiedział – Już po raz jedenasty pragniemy wszystkim nagrodzonym podziękować za ten dar, w imieniu organizatorów oraz wszystkich, którym „strażacka-gorąca krew”  uratowała życie.

Komisja konkursowa w ocenie jednostek PSP, OSP i JRG brała pod uwagę wskaźnik: ilość krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na 1 strażaka w jednostce.

W ocenie zaangażowania strażaków indywidualnych uwzględniono :
- zakres działań promocyjnych i organizacyjnych
- atrakcyjność promocji
- efektywność podejmowanych działań.

Laureaci XI edycji „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”
w  województwie małopolskim:

W kategorii I – Najaktywniejsza Jednostka PSP :

Zdobywcę I miejsca – KP PSP w Brzesku
Zdobywcę II miejsca – KM PSP w Nowym Sączu
Zdobywcę III miejsca – KP PSP w Gorlicach

W kategorii II – Najaktywniejsza Jednostka OSP :
Zdobywcę I miejsca – OSP Zakrzów
Zdobywcę II miejsca – OSP Bieńkówka
Zdobywcę III miejsca – OSP Kwiatonowice

W kategorii III – Najaktywniejsza JRG:
Zdobywcę I miejsca – JRG PSP w Krynicy – Zdroju
Zdobywcę II miejsca – JRG PSP w Oświęcimiu
Zdobywcę III miejsca – JRG PSP w Chrzanowie

W kategorii IV – Najaktywniejszy Strażak Indywidualny :
I miejsce – Pan Bogdan Kurek – OSP Zakrzów,
II miejsce – Pan Leszek Machaj – OSP Dziewin,
III miejsce – Pan Kamila Jeremenko – JRG Krynica Zdrój .

Gospodarze zadbali również o odpowiednią oprawę uroczystości. Dla uczestników wystąpił na scenie kwartet smyczkowy złożony z pedagogów Szkoły Muzycznej I stopnia im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach oraz Kapela „Groblanie”.

W XI edycji konkursu laureatami zostali strażacy reprezentujący sześć powiatów z Małopolski: suski, wadowicki, tarnowski, wielicki, gorlicki i bocheński – reprezentowany przez jednostki w Drwini, Ispini i Grobli.

Podsumowując XI edycję programu „Strażacy w honorowym Krwiodawstwie Ognisty Ratownik –Gorąca Krew”, Jerzy Kornaus powiedział – W imieniu Zarządu Głównego PCK, Prezesa Kracika, swoim własnym ale przede wszystkim w imieniu tych, którzy krew otrzymali, którzy dzięki tej krwi otrzymali do domu uśmiech i radość – serdecznie Wam dziękuję. Za aktywność, propagowanie tej idei składam tradycyjne, małopolskie Bóg zapłać!

Na zakończenie uroczystości Stefan Styczeń – prezes GK HDK w Drwini wręczył statuetki i dyplomy dla osób wspomagających i promujących  ideę krwiodawstwa.


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress