W niedzielę 22 stycznia 2017 r. w Dziewinie pod siedzibą Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini oczekiwał na krwiodawców ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Zarząd Klubu zorganizował pierwszą w tym roku otwartą akcje krwiodawstwa w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie na którą przybyło 20 honorowych dawców krwi. Po badaniu 16 z nich zakwalifikowało się do grupy, która  łącznie przekazała do banku krwi 7 litrów krwi pełnej.

Tradycyjnie już nie zabrakło druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych w Grobli, Dziewinie i Ispini biorących udział w akcji „Ognisty ratownik– gorąca krew”.  Najliczniej stawili się druhowie z OSP Grobla z  Zarządem na czele.

Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców, a jej przygotowaniem zajęli się członkowie Klubu HDK PCK w Drwini; pani  Maria Klasa, prezes Stefan Styczeń oraz Stanisław Data i Ireneusz Zacharski.

Wszystkim Honorowym Krwiodawcom, którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu:

 12 lutego w Rzezawie  w godz. 10.00 – 14.00. 

 

Opracowanie

L. Machaj