Archive for Listopad, 2016

Wkład GK HDK w Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Miesiąc listopad jest dla krwiodawców miesiącem szczególnym z uwagi na Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK obchodzone w dniach 22 – 26 listopada. Zamiast corocznego gminnego spotkania, w tym roku wkładem Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini w obchody było zorganizowanie dwóch otwartych akcji krwiodawstwa w dniu 13.11 w Krasne Lasocicach (pow. limanowski) i 19.11 w siedzibie Klubu, w Dziewinie.

Łącznie zgłosiło się 40 osób i pozyskano 11,700 ml krwi pełnej od 26 dawców. To już ostania akcja Klubu w 2016 roku. Kolejna będzie miała miejsce:

 22 stycznia 2017 r. również w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie w godz. 10.00- 14.00.

Akcję obsługiwali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którzy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców, a jej przygotowaniem zajęli się członkowie miejscowego Klubu HDK; Maria Klasa, Stefan Styczeń, Ireneusz Zacharski, Stanisław Data i Leszek Machaj.

Akcję tradycyjnie już wsparli strażacy z OSP uczestniczący w programie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” .

opracował;
L. Machaj


Wręczono nagrody w Plebiscycie „Poza Stereotypem – Senior Roku 2015”

Energii i kreatywności mógłby im pozazdrościć niejeden 30-latek. Zwycięzcy jubileuszowego X Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem – Senior Roku 2015” to ludzie bardzo zajęci pomaganiem innym, poprawianiem naszej rzeczywistości, ale także tworzeniem warunków do świetnej zabawy, bo, jak podkreślał w swoim przemówieniu wicemarszałek Wojciech Kozak, „starość musi się wyszumieć”. W tym roku po raz pierwszy w historii plebiscytu na kandydatów do zaszczytnego tytułu, oprócz Kapituły, głosowali także Czytelnicy „Dziennika Polskiego”. Nagrody, wykonane przez wybitnego rzeźbiarza, prof. Krzysztofa Nitscha, wręczali: Wojciech Kozak, Wioletta Wilimska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Małgorzata Cetera-Bulka, prezes Polska Press Kraków oraz Małgorzata Nitek, zastępca redaktora naczelnego „DP”. A potem wszyscy śpiewali z Andrzejem Sikorowskim. Tak pisze w relacji na łamach Dziennika Polskiego Klaudia Stabach.

Kapituła plebiscytu przyznała Tytuł Seniorki Roku 2015 – Lidii Jaźwińskiej z Tarnowa, której działalność w śrdowiskach seniorów (Tarnowska Rada Seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie), jest również redaktorem portalu „Tarnowska Rada Seniorów”.

Tytuł Seniora Roku 2015 otrzymał Włodzimierz Rożejowski z Nowego Sącza. Utytułowany senior skończył 100 lat! Przez wiele lat był aktywnym sportowcem, w wieku 90 lat zdobył mistrzostwo świata w biegu na 100 metrów w swojej kategorii wiekowej, a jego wynik do dzisiaj nie został pobity. Mężczyzna bezinteresownie angażuje się w pomoc na rzecz społeczności lokalnej oraz jest nestorem sądeckiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. – To dla mnie najważniejsze wyróżnienie, jakie otrzymałem – stwierdził 100-latek. A goście zgromadzeni na gali zaśpiewali mu 200 lat!

Kapituła plebiscytu wręczyła również honorowe wyróżnienia dla czworga seniorów. Otrzymali je: Irena Piotrowska-Wesołowska z Krakowa, która jest silnie związana ze środowiskiem kombatanckim. Przekazała wiele pamiątek do muzeów, m.in. własne eksponaty dotyczące Armii Krajowej i Sybiraków.
Barbara Szwajcowska ze Skały założyła z kolei Klub Seniora w tej podkrakowskiej miejscowości. Na co dzień propaguje aktywność sportową wśród seniorów, posiada tytuł przewodnika nodric walking.
Stanisław Świerkosz, przewodniczący Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Proszowicach.
Antoni Wiatr z Krakowa, który współinicjował powstanie Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów. Mężczyzna od lat przygotowuje uroczystości upamiętniające rocznice wydarzeń patriotycznych. Jest współorganizatorem Senioraliów oraz prowadzi kabaret dla Seniorów.

W plebiscycie Dziennika Polskiego Czytelnicy przyznali:
Tytuł „Seniorki Roku Czytelników Dziennika Polskiego 2015” Janinie Saniternik z Krakowa. Od 30 lat jest zaangażowana w działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

„Seniorem Roku Czytelników Dziennika Polskiego 2015” został Włodzimierz Galaciński ze Skawiny, który jest aktywnym działaczem na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych.

Drugie miejsce zajęła Maria Lubańska, która aktywnie działa na rzecz seniorów jako prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej.
Tuż za nią znalazła się Lidia Jaźwińska z Tarnowa, która jednocześnie została wybrana przez Kapitułę Seniorką Roku 2015.

W kategorii „Senior Roku Czytelników Dziennika Polskiego 2015” drugie miejsce otrzymał Stanisław Świerkosz.

Na miejscu trzecim znalazł się Stefan Styczeń, który od 40 lat jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża i działa na rzecz mieszkańców gminy Drwinia

Czytaj całość…


Akcja Krwiodawstwa w Krasne – Lasocice

W dniu 13 listopada 2016 r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini po raz drugi w tym roku zorganizował otwartą akcję krwiodawstwa w powiecie limanowskim. Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ulokowali się w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasne – Lasocice, gm. Jodłownik. Jest to kontynuacja inicjatywy nieżyjącego już proboszcza wspomnianej parafii ks. Marka Soboty, pochodzącego z gm. Drwinia.

Na apel Zarządu OSP oraz obecnego proboszcza odpowiedziało 17 dawców, z których po badaniach krew mogło oddać 10 osób, przekazując 4,500 ml tego bezcennego daru  - jakim jest krew..

Oprócz miejscowych strażaków akcję obsługiwali członkowie GK HDK PCK w Drwini; Maria Klasa, Ireneusz Zacharski, Leszek Machaj i prezes Klubu Stefan Styczeń, którzy kierują serdeczne podziękowania za zaangażowanie druhów z OSP Krasne Lasocice, jak również tych którzy podzielili się cząstką siebie lub też mieli taki zamiar ale z przyczyn zdrowotnych nie było to możliwe.


Zapraszamy krwiodawców do udziału w akcji

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi, która przeprowadzona będzie w dniu:

 19 listopada (sobota) 2016 r. w Dziewinie.

Krew pobierana będzie w ambulansie przy Ośrodku Zdrowia w Dziewinie od godziny 10:00 do 14:00.
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji wszystkich,
którzy chcą wspierać szlachetny cel,
jakim jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego!KrwioBIEG2016

W dniu 23 października 2016 r. w Krakowie odbył się maraton pn. krwioBIEG, gdzie na dystansie 10 km rywalizowało około 500 zawodników. KG HDK PCK w Drwini reprezentowali dwaj biegacze: bracia Marek i Rafał Mizurowie.

W kategorii otwartej ostatecznie Marek Mizur zajął 11 miejsce z czasem 00:38:46 sek,

natomiast Rafał Mizur zajął 33 miejsce z czasem 00:42:52.

W kategorii krwiodawców Marek Mizur zajął 2 miejsce.

Trasa biegu prowadziła spod Wawelu bulwarami wzdłuż prawego i lewego brzegu Wisły. Zawodnicy przebiegali z jednej strony rzeki na drugą najpierw przez most Dębnicki, a później kładką Ojca Bernatka. Bieg składał się z dwóch pętli (po 5 km każda). Można było go zakończyć po jednym albo dwóch okrążeniach.

Wydarzenie, zorganizowane przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, miało też na celu promowanie zdrowego stylu życia wraz z pozyskiwaniem funduszy na rozwój krwiodawstwa.

Serdeczne gratulacje dla Marka i Rafała!

Relacja: http://www.dziennikpolski24.pl/region/kronika-krakowska/a/krakow-krwiobieg-dla-zdrowia-i-by-pomoc-innymzdjecia-wideo,10773534/


Plan święta szkoły

Wolontariusze ze Szkolnego Koła PCK w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mikluszowicach wzięli udział w projekcie „Wzrastanie” mającym na celu zwiększenie zaangażowania dzieci i młodzieży w działalność wolontariacką w swoich środowiskach lokalnych. W dniu 16 października 2016 roku podczas uroczystości Święta Szkoły został rozstrzygnięty konkurs plastyczny zorganizowany przez opiekuna szkolnego koła PCK w Mikluszowicach  Marzenę Machaj pn. „PCK to…”.

W konkursie brali udział uczniowie w trzech kategoriach wiekowych; klasy I – III, VI – VI oraz gimnazjaliści. Wykonano wiele pięknych prac wyeksponowanych podczas uroczystości.

Nagrody w postaci słodyczy oraz drobnych upominków ufundował pan Stefan Styczeń prezes Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini oraz  Zarząd Wojewódzki PCK w Krakowie. Ponadto wolontariusze PCK z Oddziału Krakowskiego przedstawili pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a uczniowie wolontariusze ze Szkolnego Koła PCK w Mikluszowicach przeprowadzili test wiedzy o PCK oraz mini rozgrywki sportowe.


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress