Pragnę złożyć serdeczne słowa podziękowania dla wszystkich, którzy doceniając moje zaangażowanie społeczne na rzecz innych, udzielili mi poparcia i oddali swój głos w plebiscycie. 

Z wyrazami wdzięczności – bardzo dziękuję!
Stefan Styczeń