W dniu 6 sierpnia 2016 r. 54-osobowa grupa honorowych dawców krwi i sympatyków z gminy Drwinia wzięła udział w X Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Już o godzinie 9:00 uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w drodze krzyżowej, a następnie uczestniczyli w uroczystej mszy św. pod przewodnictwem bp. Jana Szkodonia. W wygłoszonej homilii biskup dziękował krwiodawcom za bardzo cenny dar krwi, który jest wyrazem miłości bliźniego. Taki przykład ofiarności powinien być wzorem do naśladowania dla każdego wierzącego katolika.

Na ręce biskupa Szkodonia prezes KHDK w Drwini wręczył statuetkę w kształcie kropli krwi oraz pamiątkowy album.

Po zakończonej mszy pielgrzymi – krwiodawcy zwiedzili zabytkowe pomieszczenia Sanktuarium, które od ponad 400 lat jest pod opieką oo. Bernardynów.

Na zakończenie pobytu nasi krwiodawcy mogli dołączyć do grona pielgrzymów, którzy oddali krew w czasie akcji zorganizowanej w Kalwarii.