Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini w niedzielę  11 lipca 2016 r. zorganizował w Strzelcach Wielkich drugą już w tym roku otwartą akcję krwiodawstwa. Tym razem pod kościołem zaparkował ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, gdzie jego pracownicy zbierali od dawców ten bezcenny dar. Do podzielenia się nim z potrzebującymi – szczególnie w okresie wakacji, kiedy dochodzi do tak wielu wypadków -  zachęcał proboszcz parafii ksiądz Stanisław Tabiś.

Krew zdeklarowało się oddać  24 osoby. Po badaniach krew oddało 17 osób, co pozwoliło na przekazanie do banku krwi  7650 ml krwi pełnej.  Obsługą zajęli się członkowie klubu HDK w Drwini: Maria Klasa, Stefan Styczeń, Ireneusz Zacharski, Stanisław Data oraz Leszek Machaj.

Prezes Klubu HDK Stefan Styczeń  wszystkim Honorowym Krwiodawcom  składa serdeczne podziękowania i zaprasza na kolejne akcje krwiodawstwa, które odbędą się:

 11 września w Rzezawie i 18 września w Dziewinie.