Archive for Maj, 2016

Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Dziewinie

W dniu 22 maja br. w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował po raz piąty w tym roku otwartą akcję krwiodawstwa. Na apel o podzielenie się cząstką swego życia odpowiedziało 19 osób, z których po badaniu zakwalifikowało się 13 dawców . Razem do banku krwi przekazano  5800 ml krwi pełnej dla najbardziej potrzebujących. Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie  oraz zaangażowaniu się członków, obsługujących akcję; Marii Klasy, Stanisława Daty, Ireneusza Zacharskiego oraz prezesa GK HDK PCK w Drwini Stefana Stycznia.

Wszystkim Honorowym Krwiodawcom , którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności.

Kolejna akcja odbędzie się 10.07.2016 r. (11-15) z udziałem ambulansu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa przy kościele parafialnym w Strzelcach Wielkich.


Akcja krwiodawców wraz z OSP Krasne Lasocie

W dniu 15 maja 2016 r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini po raz drugi zorganizował otwartą akcję krwiodawstwa w powiecie limanowskim. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zaparkował w pobliżu Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasne – Lasocice, gm. Jodłownik. Jest to kontynuacja inicjatywy nieżyjącego już proboszcza wspomnianej parafii ks. Marka Soboty, pochodzącego z gm. Drwinia…

Na apel prezesa i naczelnika OSP oraz obecnego proboszcza odpowiedziało 22 dawców, z których po badaniach krew mogło oddać 12 osób, uzyskując 5400 ml krwi pełnej. Identyczna liczba osób zgłosiła się i oddała krew w ubiegłym roku.

Oprócz „załogi” ambulansu akcję obsługiwali członkowie GK HDK PCK w Drwini; Maria Klasa, Stanisław Data , Ireneusz Zacharski, Leszek Machaj i prezes Klubu Stefan Styczeń, którzy kierują serdeczne podziękowania za zaangażowanie dla naczelnika oraz żony prezesa OSP Krasne Lasocice, jak również tych którzy podzielili się cząstką siebie lub też mieli taki zamiar ale z przyczyn zdrowotnych nie było to możliwe.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa w Krasnem Lasocicach planowana jest 31 lipca br. (również w niedzielę) w godz. 11.00 – 15.00.


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress