W dniu 24 kwietnia 2016 r. już po raz kolejny przy kościele parafialnym w Strzelcach Wielkich członkowie Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini przeprowadzili otwartą akcję krwiodawstwa.

Dzięki uprzejmości ks. Stanisława Tabisia proboszcza parafii Strzelce Wielkie i dziekana dekanatu Uście Solne oraz pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie możliwym było zorganizowanie akcji na którą zgłosiło się 20 osób.  Po badaniach do pobrania krwi zakwalifikowało się 17 osób co pozwoliło zebrać około 7650 ml krwi pełnej.

Akcja została zrealizowana przy zaangażowaniu klubowiczów: Marii Klasy i Renaty Gucwy oraz prezesa Klubu Stefana Stycznia. W ramach programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” z pomocą potrzebującym pospieszyli strażacy z OSP Grobla (5) oraz OSP Ispina (1).

Wszystkim wspomnianym, którzy znaleźli czas by pomóc potrzebującym Zarząd Klubu składa wyrazy serdecznej wdzięczności i zaprasza na kolejna akcję, która odbędzie się:

22 maja (niedziela) w godz. 11.00 – 15.00 w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie.