Archive for Luty, 2016

Podsumowanie X edycji programu Ognisty Ratownik Goraca Krew

W dniu 13 lutego br.  w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie (gm. Wojnicz) odbyło się podsumowanie etapu okręgowego X edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew 2015” skierowanego głównie  do strażaków i druhów z OSP w której udział wzięły delegacje strażaków zaangażowanych w programie z gm. Drwinia

W Małopolsce w programie brało udział 10 jednostek OSP w tym dwie z gminy Drwinia (jedyne w Powiecie Bocheńskim); OSP Dziewin i OSP Ispina. Po raz czwarty przystąpiły do honorowej inicjatywy i zostały wyróżnione okolicznościowymi dyplomami. Druhowie działający pod patronatem Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini przekazali łącznie w minionym roku 100 litrów krwi pełnej. To efekt również pozyskania krwi od osób zachęconych przez strażaków do podzielenia się tym cennym darem z potrzebującymi.

Udział w programie jest inicjatywą i zasługą Prezesa wspomnianego Klubu pana Stefana Stycznia, który jest zapalonym promotorem ruchu krwiodawców w gminie Drwinia, za co składają mu podziękowania druhowie z w/w jednostek.  Zarządy OSP Ispina i Dziewin składają również serdeczne podziękowania wszystkim, którzy podzielili się cząstką siebie i oddali krew potrzebującym.

W X edycji wzięło udział 167 strażaków którzy pozyskali blisko 700 litrów tego bezcennego daru. Najaktywniejszą jednostką była OSP Zakrzów (ok.260 l. krwi), następnie OSP Kwiatonowice i OSP Bieńkówka. OSP Dziewin tuż za nimi na miejscu IV.

Organizatorem uroczystości był Klub HDK PCK działający przy OSP Zakrzów.

W XI edycji programu wezmą udział z terenu gminy; OSP Dziewin, OSP Ispina oraz debiutant OSP Grobla. Wg zapowiedzi Przewodniczącego Rady Honorowego Krwiodawstwa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Jerzego Kornausa uroczyste podsumowanie tej edycji będzie miało miejsce w Dziewinie.

Przewodniczący Jerzy Kornaus został odznaczony srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

 

Opracował

L. Machaj


Szlachetna akcja krwiodawców

W dniu 6 lutego 2016r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie pierwszą w tym roku otwartą akcję krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia. To już druga akcja HDK w Drwini w bieżącym roku. Poprzednia miała miejsce w Szczurowej.

Na apel o oddanie krwi odpowiedziało 22 dawców. Po badaniu krew mogło oddać 19 osób. Ogółem zebrano 8,550 ml krwi pełnej, która trafiła do banku krwi dla potrzeb mieszkańców gminy Drwinia oraz Małopolski.

W akcji w ramach programu „Ognisty ratownik – gorąca krew” wzięły udział jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dziewin, OSP Ispina a także przystąpienie do programu zadeklarował nowo wybrany naczelnik OSP w Grobli Mikołaj Lany, który podobnie jak inni członkowie zarządu podzielił się tym cennym darem.

Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców.

Duże zaangażowanie w obsłudze akcji krwiodawstwa wykazali członkowie i wolontariusze Klubu; Maria Klasa, Barbara Makuch, Stefan Styczeń, Stanisław Data, Ireneusz Zacharski oraz Leszek Machaj.

Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini dziękuje wszystkim, którzy zdecydowali się podzielić cząstką własnego życia z najbardziej potrzebującymi.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu 22 maja (niedziela) w Dziewinie w godz. 11 – 15, którą już dziś serdecznie zaprasza prezes Klubu HDK PCK w Drwini pan Stefan Styczeń.

Wcześniej akcja odbędzie się jeszcze w Strzelcach Wielkich w niedzielę 24 kwietnia w godz. 10 – 14.

Oprac. L.Machaj

 


Akcja honorowego krwiodawstwa w Szczurowej

30.01.2016 r. klub honorowych dawców krwi w Drwini po raz pierwszy zorganizował akcję honorowego krwiodawstwa w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

Zgłosiło się 12 chętnych do oddania krwi, jednak po badaniach lekarskich krew mogło oddać 9 osób, pozyskując tym samym 4,050 l krwi pełnej dla najbardziej potrzebujących.

Akcję obsługiwali Maria Klasa, Małgorzata Pająk, Ireneusz Zacharski oraz Stefan Styczeń

Wszystkim, którzy zdecydowali się podzielić cząstką własnego życia z drugim człowiekiem klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności.


Sprawozdanie

Dnia 14.01.2016r. odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Gminnego Klubu HDK w Drwini.

W zebraniu uczestniczyli prezes i sekretarz Oddziału Rejonowego PCK w Bochni oraz licznie zebrani członkowie klubu na czele z Wójtem Gminy Drwinia Panem Janem Pająkiem.

Zebranie rozpoczął prezes klubu witając zaproszonych gości oraz członków klubu.

Po wybraniu przewodniczącego, sekretarza oraz protokolanta zebrania prowadzenie zebrania przejął przewodniczący Pan Leszek Machaj. Po przyjęciu regulaminu zebrania głos zabrał prezes klubu, który przedstawił sprawozdanie merytoryczne za okres 2012-2015 i finansowe za rok 2015.

Po udzieleniu absolutorium zarządowi przystąpiono do wyborów prezesa klubu oraz członków zarządu na lata 2016-2019.

Prezesem został wybrany jednogłośnie Pan Stefan Styczeń, sekretarzem została Pani Maria Klasa, skarbnikiem Pani Małgorzata Pająk, członkiem Pan Stanisław Data.

Następnie prezes przedstawił plan działania na rok 2016, nad którym rozpoczęła się dyskusja. Na koniec dokonano wyboru przedstawicieli na Zjazd Rejonowy PCK w Bochni.

Zebranie zakończył nowo wybrany prezes dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju klubu, życząc wszystkiego najlepszego w nowym roku.


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress