Archive for Listopad, 2015

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

W ramach ogólnopolskich obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini, już kolejny rok z rzędu, zorganizował spotkanie, które tradycyjnie podsumowuje okres działalności w okresie roku 2015.

Krwiodawcy z Drwini mogą pochwalić się bogatym dorobkiem swojej działalności. W organizowanych akcjach krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia, Strzelcach Wielkich i gminie Jodłownik, zebrali ponad 100 litrów krwi pełnej, co jest dużym osiągnięciem przy deficycie cennego daru w Bankach krwi.

Okoliczność podsumowania działalności i osiągnięć, jest również okazją do uhonorowania wyróżniających się członków Klubu. W Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Grobli w niedzielne popołudnie zebrali się zaproszeni goście, sympatycy, sponsorzy i członkowie GKHDK w Drwini. Spotkanie miało uroczysty charakter. Rozpoczęło go wprowadzenie Sztandaru GK HDK w Drwini, a następnie zebrani odśpiewali Hymn Polski i Hymn PCK. Prezes Stefan Styczeń przedstawił zebranym długą listę przybyłych gości: Wojewodę Małopolskiego reprezentował Wojciech Szczepanik – wicewojewoda, Zarząd Główny PCK reprezentował Jerzy Kornaus, Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Bochni reprezentowała Zofia Kuśnież – sekretarz oddziału, a Hutniczy Klub HDK w Krakowie reprezentował Leszek Chabinka – prezes klubu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz gminy z Wójtem Gminy Drwinia Janem Pająkiem, zastępcą wójta Mateuszem Kracikiem, sekretarzem Leszkiem Zabiegałą, przewodniczącym Rady Gminy w Drwini Romanem Gołębiowskim. Wśród gości byli również radni gminy, dyrektorzy placówek oświatowych oraz osoby wspomagające KHD w Drwini na czele z dyrektorem Banku Spółdzielczego w Drwini Sabiną Trojanowską.

Za duży wkład pracy i działanie GK HDK odznaczeni i uhonorowani odznakami oraz okolicznościowymi statuetkami zostali:

Leszek Machaj – Brązowy Krzyż Zasługi

Stanisław Data – Odznaka Honorowa PCK

Mirosław Migas – Odznaka I Stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Łukasz Aksamit – Odznaka II Stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Piotr Aksamit – Odznaka III Stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Renata Gucwa – Odznaka III Stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Maria Pająk – Odznaka III Stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Grzegorz Podsiadło – Odznaka III Stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Stanisław Machaj – Odznaka III Stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Michał Sulma – Odznaka III Stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

ks. Bogdan Trzupek
Statuetki w kształcie serca otrzymali: Jan Pająk, Wojciech Szczepanik, Stanisław Kracik, Małgorzata Pyka, Jerzy Kornaus, Zofia Kuśnierz. Specjalne statuetki otrzymały też: Maria Klasa i Małgorzata Pająk.

Prezes Stefan Styczeń wraz z wójtem Janem Pająkiem wręczyli pamiątkowe upominki osobom udzielającym wsparcia i pomagającym w akcjach krwiodawców.

Jerzy Kornaus składając gratulacje dla GK HDK na ręce prezesa Stefana Stycznia, podkreślił duże zaangażowanie członków klubu w organizację i wybitne efekty ich pracy. Zwrócił też uwagę na bardzo cenne, nowe inicjatywy, wśród których jest między innymi odbudowa kół PCK w szkołach na terenie gminy Drwinia.

Wójt Jan Pająk w kilku słowach podkreślił wagę i znaczenie działalności klubu oraz jego ważną rolę w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Satysfakcją dla władz gminy jest fakt, że pomoc udzielana na rzecz rozwoju i działalności klubu przynosi wymierne i pozytywne efekty, które służą ludziom – powiedział Jan Pająk.

Po części oficjalnej na scenie w Grobli zaprezentowała się grupa dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mikluszowicach z okolicznościowym programem. Oprawę muzyczną zapewniła „Kapela Groblanie”, która umilała wszystkim uczestnikom chwile spotkania.

(ks)


Jubileusz 40-lecia Hutniczego Klubu HDK w Krakowie

21 listopada 2015 w Nowohuckim Centrum Kultury została zorganizowana uroczysta wieczornica z okazji Jubileuszu 40-lecia Hutniczego Klubu HDK w Krakowie.Oprócz wielu znakomitych gości w uroczystości uczestniczyła również delegacja na czele z prezesem z Gminnego klubu Honorowych Dawców Krwi z Drwini.


Akcja

W dniu 14 listopada 2015 r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini już po raz dziewiąty w tym roku (czwarty raz w gm. Drwinia) zorganizował otwartą akcję krwiodawstwa. Pomimo wielu sobotnich zajęć nie brakło osób, które  znalazły czas aby podzielić się cząstką siebie z najbardziej potrzebującymi. W akcji wzięło udział  15  dawców i co bardzo ważne – wszyscy po badaniach mogli oddać  krew, co pozwoliło na pozyskanie 6 750 ml krwi pełnej.

Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców.  Wśród członków Gminnego Klubu HDK  PCK w Drwini wspierających swym zaangażowaniem akcję byli; Maria Klasa, Barbara Makuch, Józefa Kular, Stanisław Data, Leszek Machaj oraz prezes Klubu Stefan Styczeń.

Zarząd Klubu wszystkim Honorowym Krwiodawcom, którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności.


Akcja

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców Gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi. Akcja zorganizowana będzie:

14 listopada 2015 r. (sobota) w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie                                           w godzinach od 10 do 14

Miej Serce Otwarte Dla Innych


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress