Archive for Październik, 2015

Akcja w Strzelcach Wielkich

W dniu 11 października br. Gminny Klub HDK w Drwini zorganizował akcję honorowego oddawania krwi w kościele parafialnym w Strzelcach Wielkich. Dzięki zaangażowaniu i promocji tej szlachetnej idei przez księdza proboszcza Stanisława Tabisia zgłosiło się do 14 osób i po przeprowadzonych badaniach krew mogło oddać 7 osób, co pozwoliło na przekazanie do banku krwi 3150 ml krwi pełnej. Akcja przeprowadzona została przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, natomiast obsługą zajęli się członkowie klubu HDK w Drwini: Maria Klasa, Stefan Styczeń, Ireneusz Zacharski i Leszek Machaj. Wszystkim Honorowym Krwiodawcom ze wspólnoty Strzelce Wielkie oraz Gminy Szczurowa gminny klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności. Następna otwarta akcja krwiodawstwa odbędzie się 14 listopada (sobota) w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie, na którą już dziś zaprasza Zarząd Klubu HDK w Drwini.


Relacja z Mszany Dolnej

W dniach 6-9. 10. br.  w ośrodku Polskiego Czerwonego Krzyża w Mszanie Dolnej kolejna grupa seniorów- honorowych dawców krwi z Drwini uczestniczyła wraz z prezesem  gminnego klubu HDK Stefanem Styczniem  w turnusie aktywizująco-edukacyjnym w ramach CASE 60 +, realizowanym przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Głównym tematem zajęć edukacyjnych było:

„ Bezpieczeństwo na drodze i w domu”. Zajęcia miały różną formę, od teoretycznej do praktyczno – rekreacyjnej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy oraz spotkania z radcą prawnym. 9-osobowa grupa z Drwini uczestniczyła aktywnie w zajęciach rekreacyjnych takich jak spacer z kijkami, wędrówki po górach. Atrakcją turnusu był wyjazd do Narodowego Parku Gorczańskiego połączony z oglądaniem filmu „ Przyroda Narodowego Parku Gorczańskiego- 4 pory roku”. Wieczory umilane były pięknym śpiewem uczestników turnusu.

MZ.


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress