Archive for Maj, 2015

Akcja

W dniu 9 maja br. w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował otwartą akcje krwiodawstwa. Na apel o podzielenie się cząstką swego życia odpowiedziało 15 osób, z których po badaniu zakwalifikowało się 11 dawców . Razem do banku krwi przekazano  5 l krwi pełnej, a Klub powiększył się o dwóch nowych  członków. Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie  oraz zaangażowaniu się członków, obsługujących akcję; Marii Klasy, Małgorzaty Pająk, Stanisław Data oraz prezesa GK HDK PCK w Drwini Stefana Stycznia.

Wszystkim Honorowym Krwiodawcom , którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu:

12 lipca br.  w godz. 11-15 w Strzelcach Wielkich

na którą już dziś serdecznie zaprasza zarząd Klubu HDK.

Do zaproszenia przyłączają się również Zarządy OSP Dziewin i OSP Ispina licząc na dalszą aktywność druhów w ramach programu „Ognisty ratownik – gorąca krew”.


Akcja

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców Gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi.

Akcja zorganizowana będzie w dniu 09 maja 2015 r. (sobota)

w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie w godz. od 11 do 15

Pamiętaj – Oddając Krew Spełniasz Wysoce Humanitarny Czyn

- Ratujesz Bowiem Zagrożone Życie


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress