Archive for Kwiecień, 2015

Akcja HDK w Strzelcach Wielkich

W sobotę 18 kwietnia 2015r. przy kościele parafialnym w Strzelcach Wielkich członkowie Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini przeprowadzili otwartą akcję krwiodawstwa. Dzięki uprzejmości ks. Stanisława Tabisia proboszcza parafii Strzelce Wielkie i dziekana dekanatu Uście Solne oraz pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie możliwym było zorganizowanie akcji na którą zgłosiło się 15 osób w tym 3 kobiety.

Po badaniach cząstką siebie mogło podzielić się 10 osób co pozwoliło zebrać około 5000 ml krwi pełnej. Ta szlachetna inicjatywa nie była by zrealizowana, gdyby nie zaangażowanie klubowiczów: Stefana Stycznia, Marii Klasy, Józefy Kular, Teresy Januś i Łukasza Aksamita.
Wszystkim wspomnianym, którzy znaleźli czas by pomóc potrzebującym Zarząd Klubu składa wyrazy serdecznej wdzięczności i zaprasza na kolejna akcję, która odbędzie się:

9 maja (sobota) w godz. 11.00 – 15.00 w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie.  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress