W Dniu Kobiet w Domu Ludowym w Ispini miało miejsce uroczyste spotkanie członków Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini, które było również okazją do podsumowania minionego roku, złożenia sprawozdania oraz przedstawienia planów zarządu Klubu.

Spotkanie otworzył prezes Klubu HDK Stefan Styczeń. Witając uczestników spotkania złożył wszystkim obecnym kobietom serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet, po czym do życzęń dołączył Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk (również członek Klubu HDK). Wszystkim paniom obecnym na spotkaniu wręczyli tulipany i słodki upominek.

Kolejnym punktem spotkania było odczytanie sprawozdania i planu działań Koła Gminnego HDK w Drwini na rok 2015. Plan został przyjęty do realizacji jednogłośnie.

Dominuje w nim promocja idei honorowego krwiodawstwa, utworzenie szkolnych kół PCK, edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przewiduje się również w roku 2015  osiem otwartych akcji krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia i w Strzelcach Wielkich.

W spotkaniu uczestniczyła pani Zofia Kuśnierz, sekretarz bocheńskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, która podkreśliła wielkie zaangażowanie prezesa w aktywność Klubu. Jest to jej zdaniem najaktywniejszy Klub w powiecie bocheńskim. Również podziękowania za wsparcie przekazała panu Wójtowi Gminy.

Zarząd Klubu przy udziale pań z OSP Ispina przygotował dla wszystkich uczestników poczęstunek podczas którego dyskutowano na tematy związane z działalnością Klubu i planami jego rozwoju.