Archive for Luty, 2015

Podsumowanie IX edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

W dniu 14 lutego br. w Auli Akademii Szkoły Muzycznej w Krakowie miała miejsce uroczystość związana z podsumowaniem IX edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” skierowana głównie do strażaków i druhów z OSP. Była to również okazja do uroczystego wręczenia odznaczeń i wyróżnień związanych z promocją tej szlachetnej idei i samym honorowym dawstwem krwi.

Wśród odznaczonych przez Prezydenta RP znaleźli się również: Maria Klasa i Jan Pająk –Wójt Gminy Drwinia odznaczeni odpowiednio  Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi za zaangażowanie w krzewienie idei czerwonokrzyskiej.

Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wspieranie przemian demokratycznych w Polsce został odznaczony Przewodniczący Rady Krwiodawstwa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Jerzy Kornaus.

Z Powiatu Bocheńskiego w programie „Ognisty ratownik-Gorąca krew” brały udział jedynie dwie jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna z Dziewina i OSP z Ispiny – obie po raz trzeci. Zostały wyróżnione okolicznościowymi dyplomami. Udział w Programie jest inicjatywą i zasługą Prezesa wspomnianego Klubu pana Stefana Stycznia, który jest zapalonym promotorem ruchu krwiodawców w gminie Drwinia, za co składają mu podziękowania druhowie z w/w jednostek. Zarządy OSP Ispina i Dziewin składają również serdeczne podziękowania wszystkim, którzy podzielili się cząstką siebie i oddali krew potrzebującym.

W IX edycji programu wzięło udział 989 strażaków i osób przez nich zachęconych, którzy oddali łącznie około 1355 litrów krwi. W kategorii strażaków z Państwowej Straży Pożarnej I miejsce zajęła jednostka z Brzeska (265,500 litrów krwi). Wśród ochotników najaktywniejszą jednostką była OSP Zakrzów (268,050 litrów krwi).

Odznaczenia i wyróżnienia wręczali: wojewoda Małopolski Jerzy Miller, poseł na Sejm RP członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Edward Siarka, prezes Zarządu Głównego PCK Stanisław Kracik, członek ZG PCK Jerzy Kornaus oraz prezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Mieczysław Pasowicz.

Organizatorzy Programu, Państwowa Straż Pożarna, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Polski Czerwony Krzyż, od początku jego realizacji postawili sobie cel: dotarcie z promocją i organizacją honorowego krwiodawstwa do lokalnych środowisk poprzez jednostki strażackie w całym kraju oraz poprawę zaopatrzenia służby zdrowia w krew. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Oprac. L.Machaj


Akcja krwiodawstwa w Dziewinie

W dniu 31 stycznia 2015 r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie pierwszą w tym roku otwartą akcję krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia. Na apel odpowiedziało 32 osoby.

Po badaniu krew mogło oddać 23 dawców. Ogółem zebrano 10,350 ml krwi pełnej, która trafiła do banku krwi dla potrzeb mieszkańców gminy Drwinia oraz Małopolski. Podczas prowadzonej akcji 3 krwiodawców podpisało deklaracje przynależności do Klubu HDK PCK w Drwini.

W akcji w ramach programu „Ognisty ratownik – gorąca krew” wzięły udział jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dziewin (4 dawców)  i OSP Ispina (9 dawców) . Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców.

Duże zaangażowanie w obsłudze akcji krwiodawstwa wykazali członkowie i wolontariusze Klubu; Maria Klasa, Małgorzata Pająk, Barbara Makuch, Stefan Styczeń, Stanisław Data oraz Leszek Machaj.

Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini dziękuje mieszkańcom gminy Drwinia, którzy zdecydowali się podzielić cząstką własnego życia z najbardziej potrzebującymi.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu 18 kwietnia (sobotę) w Strzelcach Wielkich w godz. 10 – 14,  którą już dziś serdecznie zaprasza prezes Klubu HDK PCK w Drwini pan Stefan Styczeń.


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress