Otwarta akcja Honorowych Dawców Krwi, która miała miejsce w niedzielę 18 stycznia 2015 r. w Strzelcach Wielkich rozpoczęła kolejny rok aktywnej działalności Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. Dzięki uprzejmości ks. Stanisława Tabisia proboszcza parafii Strzelce Wielkie i dziekana dekanatu Uście Solne oraz pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie możliwym było zorganizowanie akcji na którą zgłosiło się 19 osób w tym 7 kobiet. Po badaniach cząstką siebie mogło podzielić się 12 osób co pozwoliło zebrać 5400 ml krwi pełnej. Ta szlachetna inicjatywa nie była by zrealizowana, gdyby nie zaangażowanie klubowiczów Stefan Stycznia, Marii Klasa, Stanisława Daty i Małgorzaty Pająk. Wszystkim wspomnianym, którzy znaleźli czas by pomóc potrzebującym Zarząd Klubu składa wyrazy serdecznej wdzięczności i zaprasza na kolejna akcję, która odbędzie się:

31 stycznia w godz. 10.00 – 14.00 w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie.